IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Заочна форма навчання

Інженерно-фізичний факультет за заочною формою навчання веде підготовку бакалаврів та магістрів за наступними напрямами підготовки:

 132 Матеріалознавство

 136 Металургія

Галузь знань Спеціальність (напрям
підготовки)
Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги (*) Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна Заочна Денна Заочна
Бакалавр
13 Механічна інженерія 132 Матеріало-знавство Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання 30 25 3р10м 3р10м
Комп'ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології 25 10 3р10м 3р10м
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 45 15 3р10м 3р10м
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки 55 10 3р10м 3р10м
136 Металургія Художнє та ювелірне литво  25 10 3р10м 3р10м
Спеціальна металургія 40 10 3р10м 3р10м
Комп'ютеризовані технології порошкової металургії 25 15 3р10м 3р10м
Комп'ютеризовані процеси лиття 30 15 3р10м 3р10м
Магістр
13        Механічна інженерія 132    Матеріало-знавство Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання 10 5 1р5м 1р5м
Комп'ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології 10 5 1р5м 1р5м
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 15 5 1р5м 1р5м
Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки 30 0 1р5м 1р5м
136    Металургія Художнє та ювелірне литво  15 0 1р5м 1р5м
Спеціальна металургія 15 5 1р5м 1р5м
Комп'ютеризовані технології порошкової металургії 15 5 1р5м 1р5м
Комп'ютеризовані процеси лиття 15 5 1р5м 1р5м

NIKE crimson

Search