IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Вступ в магістратуру

Згідно з положенням прийом на підготовку ступеня магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацією) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. 
Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 12 травня до 05 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.
 

Радимо також ознайомитися з інформацією стосовно вступу в магістратуру  на сайтах кафедр:

Програми вступних фахових випробувань

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Спеціальна металургія"

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра "Комп'ютеризовані процеси лиття" 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра "Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки"

  

Освітні програми

132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

Nanotechnologies and Computer-aided Materials design

Освітньо-професійна програма - ОПП

Освітньо-наукова програма - ОНП

132 Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки

Metal Science and Computer Simulation of Heat Treatment Processes

Освітньо-професійна програма - ОПП

Освітньо-наукова програма - ОНП

132 Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання

Physical processes in metals and computer simulation

Освітньо-професійна програма - ОПП

Освітньо-наукова програма - ОНП

136 Комп'ютеризовані технології порошкової металургії

 Джерело https://osvita.kpi.ua/op

 

 Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

photo 2020 05 08 17 32 28

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

http://pk.kpi.ua

Search

Latest News