Вступ на 5 курс (Магістр)

web mag2
 
ВАЖЛИВО!
 
Згідно з положенням прийом на підготовку ступеня магістра за певною спеціальністю (спеціалізацією) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників
на навчання за ступенем магістра проводиться у наступні терміни:
-прийом документів (подання заяв):з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08 поточного року (в разі подання заяв на декілька конкурсних пропозицій атестаційна комісія факультету/інституту може передбачити встановлення пріоритетностей);
-вступні випробування (фахові,з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії.
Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського поточного року у терміни, визначені для подання документів,особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.
Особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в КПІ ім. Ігоря Сікорського в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Перелік документів для вступу:
  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • шість фотографій
Крім того, за умови наявності, до заяви вступник додає оригінали (або копії) документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті,патенти тощо):
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

http://pk.kpi.ua

http://kpi.ua/pk

http://kpi.ua/admission