IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Магістратура

Згідно з положенням прийом на підготовку ступеня магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацією) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Дивитись джерело
Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи 3 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

    Обери спеціальність!

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Освітні програми:

  • Нанотехнології і комп'ютерний дизайн матеріалів

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування 

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування 

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

  • Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування 

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

  • Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування 

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Спеціальність: 136 Металургія

Освітні програми:

Додаткова програма фахових вступних випробовувань 

Програма фахових вступних випробовувань

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Додаткова програма фахових вступних випробовувань 

Програма фахових вступних випробовувань

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Додаткова програма фахових вступних випробовувань 

Програма фахових вступних випробовувань

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

http://pk.kpi.ua

Nike edition

Search