IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Магістратура

Згідно з положенням прийом на підготовку ступеня магістра  за певною спеціальністю (спеціалізацією) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Дивитись джерело
Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи 3 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

    Обери спеціальність!

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Освітні програми:

  • Нанотехнології і комп'ютерний дизайн матеріалів

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування 

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування 

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

  • Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування 

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

  • Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки

 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування 

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Спеціальність: 136 Металургія

Освітні програми:

Додаткова програма фахових вступних випробовувань 

Програма фахових вступних випробовувань

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Додаткова програма фахових вступних випробовувань 

Програма фахових вступних випробовувань

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Додаткова програма фахових вступних випробовувань 

Програма фахових вступних випробовувань

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

http://pk.kpi.ua

Архів

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Результати вступних випробувань і списки зарахованих

   ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступу другий рівень вищої освіти (магістр) спеціальності 132 «Матеріалознавство»

Підписані сторінки

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу другий рівень вищої освіти (магістр) спеціальності 132 «Матеріалознавство»

Підписані сторінки

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

 Додаткова програма фахових вступних випробовувань по спеціальності 136 - Металургія

Програма фахових вступних випробовувань по спеціальності 136 - Металургія

Програма фахового вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

Search