IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Вступ на 1курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в 2019 році

132 Матеріалознавство:

  • Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання
  • Нанотехнології і комп'ютерний дизайн матеріалів

136 Металургія:

  • Комп'ютеризовані процеси лиття
  • Комп'ютеризовані технології порошкової металургії

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 10 липня по 22 липня включно! Екзамени розпочнуться з 23 липня.

«Можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2019 року».

 Згідно з  додатком 2  ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ факультету, яким надається особлива підтримка:

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності Форма навчання
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство денна, заочна
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія денна, заочна

Важливі посилання

http://pk.kpi.ua

Adidas Yeezy

Search