IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Вступ на 1курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в 2020 році

132 Матеріалознавство

Перелік конкурсних предметів

Перелік конкурсних предметів

136 Металургія

Перелік конкурсних предметів

 

 Спеціальності 132 і 136 входять до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році, це означає, що ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю. Але цього року сертифікат з української мови та літератури обов’язковий для вступу.Ти можеш використати сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років. Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 13 липня по 22 липня включно! Екзамени будуть відбуватись у період з 23 до 30 липня. Не впусти можливість!(див.сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського)


http://pk.kpi.ua

Search

Latest News