IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Шановний друже!

Тебе вітає Інженерно-фізичний факультет

Вступай до нашого факультету! Якщо ти ще вагаєшся – ми тебе переконаємо!

Інженерно-фізичний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського - визнаний у світі освітній центр підготовки висококваліфікованих кадрів для промислових підприємств, наукових державних установ та бізнесу. Працевлаштування випускників – у провідних промислових підприємствах Укроборонпрому, аерокосмічного, металургійного та хімічного комплексів, в машинобудуванні, ювелірній справі, медицини, у криміналістиці, на митниці.

Факультет забезпечує наскрізну підготовку «бакалавр» - «магістр»- «доктор філософії (PhD)» за навчальними програмами, інтегрованими у Європейський освітній простір. ІФФ – учасник міжнародних освітніх проектів TEMPUS, ERASMUS MUNDUSта ін., забезпечує кращим випускникам подвійний диплом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебургського університету ім. Отто-фон-Геріке, Німеччина.

Наукові дослідження та підготовка фахівців на інженерно-фізичному факультеті ведуться з широким використанням власної лабораторної бази ІФФ та новітнього обладнання Національної академії наук України, сучасного програмного забезпечення. Спираючись на багаторічний досвід плідної співпраці, факультетом і НАН України заснована навчально-наукова асоціація з напрямів “Матеріалознавство”, “Матеріалознавство та спеціальна металургія”, “Матеріалознавство і металургія”, до якої увійшли всесвітньо відомі наукові центри НАН України: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Інститут проблем матеріалознавства ім. З.М.Францевича, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. До викладання дисциплін залучаються провідні вітчизняні та закордонні вчені. Практичні навички майбутні інженери набувають на високотехнологічних підприємствах України та Європи.

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144  Спеціальності та освітні програми інженерно-фізичного факультету

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для спеціальностей 132 Матеріалознавство і 136 Металургія

Перелік конкурсних предметів(вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вагові коеф. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою
Українська мова та література 0,2 100
Математика 0,5 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
Фізика або іноземна мова 0,2

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4) - 0,05;

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K5) - 0,05;

Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019 рр.(іноземна мова тільки 2018 та 2019 років).

 dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144 Правила прийому до національного технічного університету україни «київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського» в 2019 році.

 dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Документи, які необхідно мати з собою.

Радимо також більш глибоко ознайомитися з інформацією на сайтах кафедр, адже суттєві переваги тієї чи іншої кафедри містяться не в її назві, що історично складалася, а в навчальних програмах, науковій роботі, сучасних перспективах та в реальних можливостях працевлаштування.
Факультет є одним з лідерів навчального процесу та науково-дослідницької діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми запрошуємо до навчання абітурієнтів, які прагнуть здобути якісні знання, осягнути нові горизонти, стати конкурентоспроможними та затребуваними фахівцями, зробити успішну кар'єру в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
Більшість наших студентів та аспірантів проходять стажування за кордоном у провідних відомих світових університетах та дослідницьких центрах.

У нас бюджетна форма навчання, а всім бажаючим без виключення надається dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144 гуртожиток .

 Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Етапи вступної кампанії(вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 липня 2019
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2019 18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 22 липня 2019 18-00
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 22 липня 2019 18-00

Строки проведення творчих конкурсів

вступних випробувань (співбесід)

01 липня -10 липня 2019

17 липня -22 липня 2019 (співбесіди 17-19 липня)

Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 23 липня – 25 липня 2019 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше

26 липня 2019 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00 31 липня 2019 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17.00

06 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12.00

01 серпня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 

07 серпня 2019 року

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144 http://pk.kpi.ua

New Balance Running Shoes

Search