IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Шановний друже!

Тебе вітає Інженерно-фізичний факультет

Інженерно-фізичний факультетКПІ ім. Ігоря Сікорського - визнаний у світі освітній центр підготовки висококваліфікованих кадрів для промислових підприємств, наукових державних установ та бізнесу. Працевлаштування випускників – у провідних промислових підприємствах Укроборонпрому, аерокосмічного, металургійного та хімічного комплексів, в машинобудуванні, ювелірній справі, медицини, у криміналістиці, на митниці.

Факультет забезпечує наскрізну підготовку «бакалавр» - «магістр»- «доктор філософії (PhD)» за навчальними програмами, інтегрованими у Європейський освітній простір. ІФФ – учасник міжнародних освітніх проектів TEMPUS, ERASMUS MUNDUS та ін., забезпечує кращим випускникам подвійний диплом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебургського університету ім. Отто-фон-Геріке, Німеччина.

advantages

Для спеціальностей 132 Матеріалознавство і 136 Металургія

Фізика та іноземна мова – на вибір: або один сертифікат, або другий; до них обов’язкова математика. Так от, якщо у вас фізика/іноземна мова менше 125, відповідно, щоб поступити, математика має бути 125 і більше. Зверніть увагу, що для допуску до участі в конкурсі або для зарахування конкурсний бал (сумарний, з урахуванням усіх коефіцієнтів) має бути не нижчим за 125.

Спеціальностям 132, 136 надається особлива підтримка державою, тому при вступі нараховують додаткові бали. У 2020р. конкурсні бали (дивись умови прийому https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/Umovy-2020.pdf) на наші спеціальності збільшуються: з коефіцієнтом 1.02 – якщо заяви подані на перший або другий пріоритет, з коефіцієнтом 1.05 – для випускників сільських шкіл.

Перелік конкурсних предметів(вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вагові коеф. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою
Українська мова та література 0,2 125
Математика 0,5
Фізика або іноземна мова 0,25

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4) - 0;

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K5) - 0,05;

Джерело https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/01/table5_2020.pdf

Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 рр.(іноземна мова тільки 2018, 2019 та 2020 років).

Радимо також більш глибоко ознайомитися з інформацією на сайтах кафедр, адже суттєві переваги тієї чи іншої кафедри містяться не в її назві, що історично складалася, а в навчальних програмах, науковій роботі, сучасних перспективах та в реальних можливостях працевлаштування.

У нас бюджетна форма навчання, а всім бажаючим без виключення надається dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144 гуртожиток .

 Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів

 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

photo 2020 05 08 17 32 27

Факультет є одним з лідерів навчального процесу та науково-дослідницької діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми запрошуємо до навчання абітурієнтів, які прагнуть здобути якісні знання, осягнути нові горизонти, стати конкурентоспроможними та затребуваними фахівцями, зробити успішну кар'єру в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства. 

Більшість наших студентів та аспірантів проходять стажування за кордоном у провідних відомих світових університетах та дослідницьких центрах. Наразі функціонують програми обміну з Льовеном, Університетом Лілля, Бухарестською політехнікою, університетом Брашова, університетом Гедемінаса (Литва), університетом Думлупінар та ін. Є проєкти по програмі Erasmus+, за якими наші студенти мають можливість 2 семестри вчитися у цих вузах на кожному рівні освіти (бакалавр/магістр/PhD), тобто в підсумку до 3 років. Ці конкурси зазвичай анонсує університетський Відділ академічної мобільності.

Також є дві програми подвійного диплому.

  • На програму з Університетом Отто-фон-Геріке треба вступити на першому курсі (вимог до рівня знання німецької мови при цьому немає), протягом бакалаврату пройти додаткове навчання та мовну практику. Тоді в магістратурі відбувається підготовка за програмою подвійного диплому.
  • На програму з Федеральним університетом м. Уберландія документи подають на заключному курсі бакалаврату. Вимог до рівня знання португальської мови немає, кандидат має володіти англійською на рівні, достатньому для спілкування з бразильськими колегами під час виконання початкових етапів роботи.

Наукові дослідження та підготовка фахівців на інженерно-фізичному факультеті ведуться з широким використанням власної лабораторної бази ІФФ та новітнього обладнання Національної академії наук України, сучасного програмного забезпечення. Спираючись на багаторічний досвід плідної співпраці, факультетом і НАН України заснована навчально-наукова асоціація з напрямів “Матеріалознавство”, “Матеріалознавство та спеціальна металургія”, “Матеріалознавство і металургія”, до якої увійшли всесвітньо відомі наукові центри НАН України: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Інститут проблем матеріалознавства ім. З.М.Францевича, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. До викладання дисциплін залучаються провідні вітчизняні та закордонні вчені. Практичні навички майбутні інженери набувають на високотехнологічних підприємствах України та Європи.

 

 dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144 Правила прийому до національного технічного університету україни «київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського» в 2020 році.

 dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Документи, які необхідно мати з собою.

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою:

dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144 http://pk.kpi.ua

Search

Latest News