IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Спеціальності та спеціалізації

iff 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

готує бакалаврів та магістрів за 

спеціальностями:

Кафедра високотемпературних
матеріалів та порошкової металургії

vtm

 

Спеціальність:

132 Матеріалознавство

Освітня програма:

Спеціальність:

136

Металургія

Освітня програма:

Комп'ютеризовані технології порошкової металургії

 Кафедра металознавства
та термічної обробки

mto

 Спеціальність:

132

Матеріалознавство

Освітня програма:

Кафедра фізики металів

kpm

 Спеціальність:

132

Матеріалознавство

Освітня програма:

Кафедра ливарного виробництва
чорних та кольорових металів

lv

 Спеціальність:

136

Металургія

Освітня програма:

Кафедра фізико-хімічних
основ технології металів

fho

 Спеціальність:

136

Металургія

Освітня програма:

 

 

 

Air Jordan Sneaker free

Search