IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Накази про зарахування на 1 курс

Молодші спеціалісти денної форми навчання:
Молодші спеціалісти заочної форми навчання:
132 Матеріалознавство денна форма навчання:
132 Матеріалознавство заочна форма навчання:
136 Металургія денна форма навчання:

Search