IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Оголошується набір на 1 та 5 курс 2019 р.!

Матеріалознавство очима відомих вчених dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144переглянути відео

Центр колективного користування науковим обладнанням«Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів»;dedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144ознайомитись детальніше

Роботодавці для студентів та випускниківdedo de uma mao apontando para a direcao certa 318 42144ознайомитись детальніше

 Cпеціальності 132 Матеріалознавство і 136 Металургія ІФФ входять до переліку спеціальностей, яким НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА державою!

див. наказ Міністерства освіти та науки № 1378 від 13 жовтня 2017 року "УМОВИ прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 р."

Зокрема, це значна кількість держбюджетних місць, 100% забезпечення житлом іногородніх студентів та підвищена стипендія.

132 Матеріалознавство     

 "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"  

Студенти вивчають. Наукові засади та новітні технології проектування, виробництва та використання консолідованих та дисперсних матеріалів в наностані; застосування нанотехнологій; комп'ютерні інженерні програми (CES Granta Design, Siemence NX, PTC Creo 3D та ін.) оптимального вибору матеріалів та технологій їх оброблення, проектування нових матеріалів та виробів з них, розрахунків та прогнозування стійкості матеріалів та конструкцій за різних умов експлуатації. Кар’єрні  можливості. Випускники можуть працювати на підприємствах, пов'язаних з виробництвом, обробленням та використанням усіх типів матеріалів,  в науково дослідних центрах та інститутах НАН України, закладах з питань експертизи матеріалів, екологічної безпеки та нанобезпеки, а також в організаціях які займаються стандартизацією та сертифікацією продукції  наноматеріалів, покриттів. YouTube Diamond Play ButtonПродовжити знайомство з освітньою програмою 

"Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання

Освітня програма «Матеріалознавчі процеси та їх комп’ютерне моделювання» - це: - навчання за програмою, узгодженою з кращими технічними університетами Європи; - підсилена підготовка з комп’ютерного моделювання та комп’ютерної інженерії матеріалів; - опанування принципів створення та виробництва унікальних матеріалів з використанням високих технологій, в тому числі наноматеріалів; - уміння прогнозувати ресурс надійної роботи матеріалів, які працюють в екстремальних умовах, в людському організмі та живих системах. Студенти мають можливість стажуватися в провідних наукових центрах таких країн, як Польща, Франція, Німеччина, Японія. На випускників чекає цікава та високооплачувана робота на промислових підприємствах енергетики, авіації, електроніки та у сфері ІТ, криміналістиці, медицині, фармацевтичному виробництві та в наукових установах в Україні та за кордоном. YouTube Diamond Play ButtonПродовжити знайомство з освітньою програмою 

"Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки" 

Сучасне виробництво та наука потребує спеціалістів, які вміють керувати структурою та властивостями матеріалів, змінювати їхній склад та застосовувати відповідне оброблення. Моделювання, розроблення, дослідження та удосконалення матеріалів, їх оброблення з метою підвищення якості виробів є об’єктом діяльності інженера-металознавця. Розробка та впровадження програмно-апаратних комплексів та їх програмного забезпечення для керування процесами термічного оброблення, моделювання та створення нових матеріалів із заданими властивостями, технологій їх отримання на цей час стає найактуальнішою задачею сучасної науки та виробництва. Перспективність працевлаштування наших фахівців на підприємствах авіабудування, машинобудування, судно- та автомобілебудування тощо – 100 % як по Україні, так і за її межами. Випускники можуть працювати в наукових та виробничих лабораторіях з дослідження матеріалів у будь-якій галузі виробництва, а також в лабораторіях, що займаються експертизою в силових структурах, прокуратурі та митниці. Студенти-металознавці мають можливість навчатися на спільному Українсько-німецькому факультеті та отримувати дипломи КПІ імені Ігоря Сікорського та університету Отто фон Геріке, м. Магдебург.YouTube Diamond Play ButtonПродовжити знайомство з освітньою програмою 

136 Металургія

 "Комп'ютеризовані процеси лиття" 

Під час підготовки за вказаною спеціалізацією студенти набувають знань та навичок з будови комп’ютерних систем та мереж, структури та принципів функціонування складових комп’ютера (центральний процесор, пам'ять, шини обміну даними та ін.), периферійних пристроїв, що забезпечують контроль та керування технологічними процесами. Окремо розглядається однин з напрямків використання комп’ютерних технологій у ливарному виробництві , а саме – вимірювання та контроль температури в межах 20-2000 градусів з подальшим використанням отриманих вимірювань для наукової роботи (аналіз кривих охолодження та нагріву), або для контролю та керування технологічними процесами. Для таких вимірювань на базі комп'ютерів створюються відповідні контрольно-вимірювальні програмно-комп’ютерні комплекси реєстрації даних. Це, так би мовити, окремий яскравий приклад, розроблення та організація роботи комплексів при поєднанні знань технолога та ІТ-спеціаліста. YouTube Diamond Play ButtonПродовжити знайомство з освітньою програмою 

"Спеціальна металургія" 

Студенти, які навчаються за спеціалізацією "Спеціальна металургія" разом з фундаментальною підготовкою в областях теорії і практики металургії, виробництві литва та інших, набувають ґрунтовних знань в галузі виробництва металів і сплавів високої якості за допомогою сучасних спеціальних методів: електрошлакової, вакуумної, плазмової та електронно-променевої технологій, електромагнітної обробки сплавів у рідкому стані та під час кристалізації. Метали і сплави, які отримуються за цими технологіями мають найвищі фізико-механічні властивості, що забезпечує їх використання у таких галузях техніки, де не можуть використовуватися звичайні метали і сплави, наприклад у середовищах з надвисокими (наднизькими) температурами, високим тиском та навантаженням, корозійно-активних та інших агресивних середовищах. Деякі метали, наприклад титан, тантал, вольфрам, цирконій, гафній, ніобій та інші, зовсім неможливо отримати звичайними методами, і тут на допомогу приходять технології спеціальної металургії. Але окрім виробництва спеціальних металів і сплавів спеціальна металургія дозволяє отримувати деталі спеціального призначення, наприклад лопатки турбін електростанцій, гвинти та колінчаті вали підводних човнів та судів, корпуси реакторів атомних станцій, відповідальні частини космічних кораблів та багато іншого. YouTube Diamond Play ButtonПродовжити знайомство з освітньою програмою 

"Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" 

Металургія забезпечує підготовку фахівців з проектування та супроводу технологій та обладнання з виготовлення виробів методами порошкової металургії. Технології порошкової металургії є безвідходними, дозволяють одержувати вироби з унікальними експлуатаційними властивостями різноманітного призначення для усіх галузей науки і техніки від медицини до аерокосмічної техніки. Порошкові композиційні матеріали - основа сучасного машинобудування, інструментального виробництва, виробництва триботехнічних та конструкційних виробів. Для здобуття професійних компетентностей студенти, зокрема, програми (CES Granta Design, Siemence NX, PTC Creo 3D, ANSYS та ін.) для оптимального вибору матеріалів та технологій їх оброблення, проектування нових матеріалів та виробів з них, розрахунків та прогнозування стійкості матеріалів та конструкцій за різних умов експлуатації.YouTube Diamond Play ButtonПродовжити знайомство з освітньою програмою 

 

 

Матеріалознавство очима відомих вчених

5 5
Творіть майбутнє із напрямком МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО у КПІ ім. Ігоря Сікорського! Надрукувати ракету на принтері - майже реальність: розробки українських вчених
 
Capture 3
5
Підготовка спеціалістів технічних професій Юрій Гогоці Вітання декана ІФФ з Днем науки!
 
1 materials science 2
Екскурсія факультетом Найважливіший і найперспективніший напрямок - МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Про матеріалознавство та порошкову металургію
 
decan 4 6
Розроблені фахівцями факультету інновації для армії Екологічні питання промислового комплексу Вчені матеріалознавці друкують з порошків імпланти

Роботодавці

Підприємства оборонного комплексу ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», ДП «Антонов», ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», ДП «ДержККБ «ЛУЧ», ДП «ЛРЗ Мотор», ДП завод «Генератор», ПАТ завод «Маяк», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Житомирський бронетанковий завод», НПО «Аерокосмоекологія», а також ПАО «Арселормиттал стил», Артемовський завод кольорових металів; ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Машгідропривод», ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО» та ін.

Детальніше про вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО) Детальніше про вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Детальніше про вступ на 5 курс (Магістратура)      Контакти відбіркової комісії     Facebook       Наші супергерої (телеграм) 

 

Search

Latest News