IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Аспірантура

lector

       Будь ласка, слідкуйте за оновленням інформації на сайті!

   Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів на факультеті проводиться в аспірантурі та докторантурі за наступними спеціальностями у сфері технічних наук:

132 – Матеріалознавство:

- Програма вступного іспиту до аспірантури (відкрити pd)

- Програма (відкрити pdf ) додаткового фахового вступного випробування до аспірантури

- Критерії оцінювання вступного іспиту зі спеціальності (відкрити pdf)

-  Критерії оцінювання додаткового іспиту зі спеціальності(відкрити pdf)

136 – Металургія:

- Програма вступного іспиту до аспірантури (відкрити pdf)

- Програма (відкрити pdf) додаткового фахового вступного випробування до аспірантури 

- Критерії оцінювання вступного іспиту зі спеціальності (відкрити pdf)

-  Критерії оцінювання додаткового іспиту зі спеціальності(відкрити pdf)

 ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

 До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського:
кімната 247, корп.1· телефон (044) 236-21-49
 
 

Search