IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Редакційна комісія ІФФ

Порядок роботи редакційної комісії інженерно-фізичного факультету (кімнати 220 корпус 9, моб. тел. 0501979102 ):

-       засідання редакційної комісії проводяться кожного третього вівторка місяця;

-       рукопис навчального видання і супровідні матеріали подаються не пізніше другого вівторка місяця;

-       голова редакційної комісії для проведення експертизи, враховуючи спеціальність, із якої планується видання, призначає експерта та організовує додаткове незалежне (таємне) рецензування роботи.

Види грифів для навчальних видань:

–      «Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник»;

–      «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник».

Гриф «Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник» рукописам надається за рекомендацією Вченої ради інженерно-фізичного факультету.

До пакету документів, що подаються до редакційної комісії інженерно-фізичного факультету входять:

–      відредагований рукопис (роздрукований та на електронному носії або надсилається за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.);

–      рецензії на рукопис (не менше двох) від фахівців відповідної галузі знань, які не є працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

–      відповідь авторів на зауваження рецензентів;

–      висновок відповідального редактора за звітом подібності проходження рукописом перевірки на плагіат (підпис відповідального редактора завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

–      обґрунтування доцільності видання;

–      програма навчальної дисципліни та робочі програми кредитних модулів;

–      анотації українською та англійською мовами (кожна не менше 650 знаків);

–      відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора.

Зразки оформлення документів знаходяться за адресою http://osvita.kpi.ua/files/boxes/metod_mater_rukopis.html.

Після розгляду експертом і затвердження матеріалів на засіданні Редакційної комісії, голова Редакційної комісії готує подання на засідання Методичної комісії ІФФ, яка в свою чергу, готує витяг на засідання Вченої ради ІФФ.

Для визнання рукопису як підручника до Експертної ради з навчальних видань (кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) подається пакет документів, що містить окрім вищезазначених:

–      витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету з рекомендацією до видання рукопису;

–      редакторський висновок редакції «Політехніка».

Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник» рукописам надається за рекомендацією Вченої ради інженерно-фізичного факультету.

Документи, що подаються для розгляду рукопису як укладеного навчального посібника, мають містити:

–      рукопис (роздруківка та електронна версія);

–      рецензія на рукопис (одного фахівця відповідної галузі знань з вищих навчальних закладів або наукових установ).;

–      відповідь авторів на зауваження рецензентів;

–      обґрунтування доцільності видання;

–      витяг з протоколу засідання кафедри;

–      висновок відповідального редактора (за формою з додатку Б Положення … на ІФФ);

–      програма навчальної дисципліни (копії);

–      робоча навчальна програма кредитного модуля (копії);

–      анотації українською та англійською мовами (кожна не менше 650 знаків);

–      відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора.

Зразки оформлення документів знаходяться за адресою http://osvita.kpi.ua/files/boxes/metod_mater_rukopis.html.

Для авторського навчального посібника висновок відповідального редактора складається за звітом подібності проходження на плагіат та призначається додаткове рецензування роботи незалежним фахівцем відповідної галузі за призначенням декана ІФФ або за його погодженням з наданням таємної рецензії.

Вчена рада ІФФ виносить рішення щодо рукописів на підставі витягу Методичної комісії ІФФ і робить подання (разом з електронними версіями рукописів) до Експертної ради з навчальних видань (кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) для визнання його як навчального посібника і надання грифу «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник».

Для опублікування рукопису як електронного видання на титульному екрані вписується відповідний гриф та дані про надання грифа (протокол № __ від __________ р.). Після цього файл з електронним виданням розміщується в електронному кампусі НТУУ «КПІ», на сайтах авторів/укладачів (сайтах кафедри, факультету, інституту та НТБ) для вільного доступу до нього студентів.

Електронне видання записується на оптичний диск (CD-ROM), на пакуванні диску вказуються вихідні відомості, а також вписується гриф та дані про його надання. Оформлене таким чином видання зберігається на кафедрі (у методичному кабінеті кафедри) і є навчально-методичним документом, який забезпечує навчальну дисципліну.

 

СКЛАД редакційної комісії інженерно-фізичного факультету

ПІБ Посада Кафедра
Бірюкович Ліна Олегівна Голова комісії ВТМ та ПМ
Степанчук Анатолій Миколайович Член комісії ВТМ та ПМ
Холявко Валерія Вікторівна Член комісії ФМ
Христенко Вадим Володимирович Член комісії МТО
Сиропошнєв Леонід Миколайович Член комісії ЛВЧКМ

 

Архів

Інформація для авторів 

Інформація для експертів

 

 

Highsnobiety Sneakers

Search

Latest News