IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Методична комісія

Методичну комісію інженерно-фізичного факультету створено з метою забезпечення координації сумісних дій деканату та кафедр факультету з питань підвищення якості підготовки висококваліфікованих працівників.
У своїй діяльності методична комісія керується планом роботи університету, рішеннями вченої ради університету, ректора, проректора, рішеннями вченої ради факультету та методичної ради університету.
Методична комісія взаємодіє з вченою радою факультету, деканатом, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

 Функції методичної комісії

  • Координація навчально-методичної роботи на інженерно-фізичному факультеті.
  • Надання консультацій викладачам кафедр факультету з питань організації навчально-методичної роботи.
  • Розгляд та представлення до затвердження навчальних програм із навчальних дисциплін для напрямів підготовки, спеціальностей інженерно-фізичного факультету.
  • Розгляд та представлення до затвердження робочих навчальних програм із навчальних дисциплін для напрямів підготовки, спеціальностей інженерно-фізичного факультету.
  • Обговорення рукописів підручників та навчально-методичних посібників, вивчення їх науково-методичного рівня і прийняття мотивованих рекомендацій щодо доцільності їх видання.
  • Проведення експертизи тематики випускних кваліфікаційних робіт.
  • Вивчення передового досвіду інших факультетів університету та споріднених факультетів інших вищих навчальних закладів з проблем організації науково-методичної роботи.
  • Вивчення, аналіз, розробка та впровадження в практику роботи кафедр факультету прогресивних методів навчання та нових концепцій викладання навчальних дисциплін, спрямованих на підвищення науково-методичного рівня навчального процесу.
  • Участь у роботі методичної ради університету, загальноуніверситетських комісій, науково-методичних семінарів та конференцій.

Загальне положення про методичну комісію (PDF).

 

Склад методичної комісії інженерно-фізичного факультету за 2019 рік

Гурія І.М. – заступник декана з навчально-методичної роботи, голова методичної комісії

Степанов О.В. – заступник декана з заочної форми навчання, заступник голови методичної комісії

Члени методичної комісії:

Дудка О.І. – заступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами
Бирюкович Л.О. – доцент, кафедра ВМта ПМ
Білик І.І. – доцент, кафедра ВМтаПМ
Іванченко Д.В. – доцент, кафедра ФХОТМ
Лютий Р.В. – доцент, кафедра ЛВЧКМ
Ямшинський М.М. – доцент, кафедра ЛВЧКМ 
Кулінич А.А. – доцент, кафедра МТО
Бобіна М.М. – доцент, кафедра МТО
Конорев С.І. – асистент, кафедра ФМ
Холявко В.В. – доцент, кафедра ФМ 

 

Склад методичної комісії інженерно-фізичного факультету за 2015 рік

Гурія І.М. – заступник декана з навчально-методичної роботи, голова методичної комісії

Степанов О.В. – заступник декана з заочної форми навчання, заступник голови методичної комісії

Члени методичної комісії:

Дудка О.І. – заступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами
Бирюкович Л.О. – доцент, кафедра ВМта ПМ
Білик І.І. – доцент, кафедра ВМтаПМ
Рибак В.М. – доцент, кафедра ФХОТМ
Готвянський Ю.Я. – доцент, кафедра ФХОТМ
Лютий Р.В. – доцент, кафедра ЛВЧКМ
Ямшинський М.М. – доцент, кафедра ЛВЧКМ 
Кулінич А.А. – доцент, кафедра МТО
Бобіна М.М. – доцент, кафедра МТО
Конорев С.І. – асистент, кафедра ФМ
Холявко В.В. – доцент, кафедра ФМ 
Драгун О.Ю. – методист факультету, секретар методичної комісії

Search