IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Експертно-кваліфікаційна комісія

Експертно-кваліфікаційнійна комісія (ЕКК) інженерно-фізичного факультету призначена для підготовки матеріалів до конкурсу осіб на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів та професорів, відповідних наукових звань, а також для розгляду спірних питань під час проведення конкурсів на інші посади науково-педагогічних працівників факультету.

Основними завданнями ЕКК факультету є:

  • встановлення відповідності об’єктивних даних претендентів умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, встановлених для НПП Законам України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
  • організація засідання кафедри, на якому обговорюються питання щодо обрання на посади науково-педагогічних працівників та присвоєння відповідних наукових звань;
  • ознайомлення членів Вченої ради факультету з рекомендаціями кафедри та висновками про професійні та особисті якості претендентів;
  • вивчення та оцінювання навчально-методичних матеріалів (навчальних та робочих навчальних програм, конспектів лекцій, методичного забезпечення навчального процесу тощо), встановлення їх відповідності до навчального плану та сучасного стану розвитку відповідної галузі знань.

Документи детально

2017 рік
 
Голова ЕКК   Гурія І.М. – Заступник декана, доцент кафедри ЛВЧКМ
Заступник голови ЕКК   Лобода П.І. –  декан ІФФ   
 
Члени комісії: 
 
Дудка О.І. – Заст. декана, доцент кафедри МТО;
Юркова О.І. – Заст. декана, проф. кафедри ВТМ та ПМ; 
Мазур В.І. – В.о. зав. кафедри ВТМ та ПМ, проф. кафедри ВТМ та ПМ; 
Іващенко Є.В. – В.о. зав. кафедри ФМ, доцент кафедри ФМ;
Зауличний Я.В. – Зав.кафедри МТО, проф. кафедри МТО;
Михаленков К.В. –  В.о. зав.  кафедри ФХОТМ, проф.;

 
 
2015 рік
 
Голова ЕКК   Гурія І.М. – заступник декана з навчально-методичної роботи
Заступник голови ЕКК   Дудка О.І. – заступник декана з навчально-виховної роботи

Члени комісії:   

Лобода П.І. – декан ІФФ;
Юркова О.І. – заступник декана з наукової роботи;
Степанчук А.М. – в.о. зав. кафедри ВТМ та ПМ;
Іващенко Є.В. – в.о. зав. кафедри ФМ;
Зауличний Я.В. – завідувач кафедри МТО;
Кочешков А.С. – в.о. зав. кафедри ЛВЧКМ;
Богушевський В.С. –  в.о. зав.  кафедри ФХОТМ;
Шейко О.І. – голова профбюро факультету.

Footwear

Search

Latest News