IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Експертно-кваліфікаційна комісія

Експертно-кваліфікаційнійна комісія (ЕКК) інженерно-фізичного факультету призначена для підготовки матеріалів до конкурсу осіб на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів та професорів, відповідних наукових звань, а також для розгляду спірних питань під час проведення конкурсів на інші посади науково-педагогічних працівників факультету.

Голова ЕКК   Гурія І.М. – заступник декана з навчально-методичної роботи
Заступник голови ЕКК   Дудка О.І. – заступник декана з навчально-виховної роботи

Члени комісії:   

Лобода П.І. – декан ІФФ;
Юркова О.І. – заступник декана з наукової роботи;
Степанчук А.М. – в.о. зав. кафедри ВТМ та ПМ;
Іващенко Є.В. – в.о. зав. кафедри ФМ;
Зауличний Я.В. – завідувач кафедри МТО;
Кочешков А.С. – в.о. зав. кафедри ЛВЧКМ;
Богушевський В.С. –  в.о. зав.  кафедри ФХОТМ;
Шейко О.І. – голова профбюро факультету.

Основними завданнями ЕКК факультету є:

  • встановлення відповідності об’єктивних даних претендентів умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, встановлених для НПП Законам України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
  • організація засідання кафедри, на якому обговорюються питання щодо обрання на посади науково-педагогічних працівників та присвоєння відповідних наукових звань;
  • ознайомлення членів Вченої ради факультету з рекомендаціями кафедри та висновками про професійні та особисті якості претендентів;
  • вивчення та оцінювання навчально-методичних матеріалів (навчальних та робочих навчальних програм, конспектів лекцій, методичного забезпечення навчального процесу тощо), встановлення їх відповідності до навчального плану та сучасного стану розвитку відповідної галузі знань.

Документи детально

Search