IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Атестаційна комісія наукових працівників

Атестаційна комісія (наукових працівників) ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського у складі:

-                     голова атестаційної комісії, декан ІФФЛобода П.І.;

-                     заступник голови атестаційної комісії, заст. деканаЮркова О.І.;

-                     секретар атестаційної комісії, заст. зав. каф. ЛВЧіКМ з НДР Фесенко М.А.;

-                     член атестаційної комісії, в.о. завідувач кафедри ВТМ та ПМ Мазур В.І.;

-                     член атестаційної комісії, завідувач кафедри МТО Зауличний Я.В.;

-                     член атестаційної комісії, в.о. завідувача кафедри ФХОТМ Михаленков К.В.;

-                     член атестаційної комісії, в.о. завідувача кафедри ЛВЧ та КМ Ямшинський М.М.;

-                     член атестаційної комісії, в.о. завідувача кафедри ФМ Іващенко Є.В.;

-                     член атестаційної комісії, голова профбюро ІФФ Шейко О.І.

 

Air Jordan XXXII 32 Shoes

Search

Latest News