Зразки документів (заяв)

Заява на відрахування з університету

Заява на дозвіл пропуску занять

Заява на виготовлення нового студентського квитка

Заява на видачу академічної довідки

Заява на виготовлення дубліката диплома

Заява на виготовлення дубліката додатка до диплома

Заява на видачу індивідуального графіку ліквідації академ. заборгованості

Заява на складання індивідуального графіку складання сесії

Заява на надання індивідуального графіку сесії

Заява на надання індивідуального графіку відвідування занять

Заява на переведення в іншу групу

Заява на переведення в інший факультет

Заява на видачу копії навчальної картки

Заява на перескладання іспиту (екзамена)

Заява на перезарахування дисципліни

Заява на поновлення до складу студентів

Заява на повторне виготовлення знищеного диплома та додатка

Заява на видачу атестата про середню освіту

Заява на видачу документів про середню освіту та ін.

Заява на вільний графік відвідування занять

Заява на виготовлення дубліката залікової книжки

Заява на отримання додатку до диплома європейського зразка (студент) (випускник)

Заява для видачі ордера на поселення в гуртожиток

Заява на поселення в гуртожиток та видачу ордера

Інші заяви стосовно профкому студентів http://studprofkom.kpi.ua/docs/example