IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Оголошення

12 квітня 2019 р. о 14:15 в аудиторії 101 корпусу №9

в підрозділі / групі підрозділів ІФФ відбудеться пряме таємне голосування з обрання виборних представників з числа працівників, які не є науковими, наувово-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету.

Претенденти у виборні представники можуть бути висунуті трудовими колективами або шляхом самовисування, про що до Організаційного комітету (кім. 123-1) подається витяг протоколу конференції трудового колективу або заява не пізніше 5 квітня 2019 р.

Search