IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Опис дисциплін

ЗАГАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ

Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв (ФХОТМ)

136 МЕТАЛУРГІЯ 

БАКАЛАВР

МАГІСТР ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

МАГІСТР НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

 

Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів (ЛВЧКМ)

136 МЕТАЛУРГІЯ 

БАКАЛАВР

МАГІСТР ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

МАГІСТР НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

 

Кафедра високотемпературних матерiалiв та порошкової металургiї (ВТМПМ)

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

БАКАЛАВР

МАГІСТР ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

МАГІСТР НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

 

Кафедра фiзики металiв (ФМ)

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

БАКАЛАВР

МАГІСТР ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

МАГІСТР НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

 

Кафедра металознавства та термiчної обробки (МТО)

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

БАКАЛАВР

МАГІСТР ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

МАГІСТР НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Search