Науково дослідна робота

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2016 р. (pdf), (ppt)

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2015 р. (pdf), (ppt)

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2014 р. (pdf), (ppt)

 

Тематика наукових робіт:

Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів

"Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах" (держбюджетна тема №2851 2015-2016 р.р.)

"Розроблення методології прогнозування структури і властивостей металу у виливках із сплавів на основі заліза з високим вмістом хрому" (держбюджетна тема №2632 2013-2014 р.р.)

"Теоретичні і технологічні принципи розроблення новітніх сплавів із спеціальними властивостями для виробництва деталей різними  способами лиття" (держбюджетна тема №2431 2011-2012 р.р.)

"Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначенняa" (держбюджетна тема №2265 2008-2010 р.р.)

"Теоретичні і технологічні принципи керування структуроутворенням модифікованих та мікролегованих сплавів у виливках" (держбюджетна тема №2903 2005-2008 р.р.)

"Теоретичні і технологічні основи диференціації властивостей виливка методами композиційоного лиття" (держбюджетна тема №2658 2004-2005 рр.)


Кафедра фiзики металiв

Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і зберігання інформації.

Договір №Ф 45/374-2013 із Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України на виконання НДР «Вплив процесів на зовнішній поверхні тонких металевих шарів на фазоутворення в об'ємі»

Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів.

Міжнародний проект СРДФ UKP2-7040-KV-11 за програмою CRDF - CGP 2010/2011 Applied Energy Research Competition «Тонкоплівкові сонячні елементи на основі нанокристалічного кремнію, легованого рідкісноземельними елементами» кафедри фізики металів та кафедри мікроелектроники НТУУ «КПІ» з кафедрою фізики Бостонського коледжу (Честнат-Хілл, Штат Массачусетс, США).

Ініциативна робота «Комп’ютерні методи “конструювання” матеріалів»

Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках.

 

Кафедра високотемпературних матерiалiв та порошкової металургiї

Кафедра металознавства та термiчної обробки

Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв