IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Науково дослідна робота

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2018 р. (pdf), (ppt) 

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2017 р. (pdf), (ppt)

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2016 р. (pdf), (ppt)

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2015 р. (pdf), (ppt)

Звіт ІФФ з Науково Дослідної Роботи за 2014 р. (pdf), (ppt)

 

Число наукових розробок ІФФ становить 15 робіт: 8 держбюджетних і 8 з інших джерел.

На факультеті виконується 9 держбюджетних робіт, з них 4 фундаментальних і 5 прикладних:

2001-ф – «Фізико-хімічні основи низькотемпературного синтезу (700 – 1500 оС) ультратугоплавкої високоміцної армованої кераміки та металокераміки поліфункціонального застосування» (кафедра ВТМтаПМ, науковий керівник Лобода П.І.) 

№ 2025-п «Вплив електронної структури нанокомпозитних катодів SiO2/TiO2/Fe2O3/Al2O3, отриманих ударно-вібраційною обробкою на зарядові ємності літієвих джерел струму»(Інженерно-фізичний факультет, кафедра МТО, керівник Зауличний Я. В.) 

№ 2042п «Створення принципово нових "гібридних" каркасних матеріалів для підвищення стійкості електродів та продуктивності технології контактного зварювання» ( кафедра ВТМтаПМ, керівник СолодкийЄ.В.)

2101-ф – «Вплив йонного опромінення на структуру, абсорбційну здатність та корозійні властивості нанорозмірних металевих композицій» (кафедра ФМ, керівник Сидоренко С.І.).

2102п «Наукові основи механохімічного УЗУО-синтезу зносостійких покриттів конструкційних сплавів авіаційної техніки для підвищення військової спроможності» (кафедра ФМ, керівник Волошко С.М.)

2106п – «Створення проривних технологій виробництва деталей складної форми з композиційних матеріалів для екстремальних умов експлуатації» (кафедра ВТМтаПМ, керівник Шемет В.Ж.)

2202-ф – «Формування структури, магнітних властивостей нанорозмірних плівок (FePt)Pd водневою термообробкою для магнітного запису інформації підвищеної щільності» (кафедра ФМ, керівник Макогон Ю.М.).

2208-ф «Фізика швидкісного електронно-променевого спікання гомогенних та гетерогенних високотемпературних матеріалів для інноваційних технологій подвійного призначення» (кафедра ВТМтаПМ, керівник  Ю.І. Богомол).

2224-п  «Низькотемпературне формування феромагнітних плівкових високовпорядкованих матеріалів для сучасних високих технологій наноелектроніки та спінтроніки» (кафедра ФМ, керівник Владимирський І.А.).

Позабюджетна тематика факультету:

Роботи, які виконуються за Держзамовленням:

ДЗ/64-2018 «Розроблення технології виготовлення порошків з титану та сплавів для 3D друку» (кафедра ВТМтаПМ, керівник Богомол Ю.І.). Термін виконання: 12.2018-12.2019. Замовник: МОН України

Міжнародні договори:

Проект NATO SPS Grant - NATO ISEG.NUKR.SFP 985120. «Infrared Transparent Ceramic Windows for High-Speed Vehicles» / «Інфрачервоні прозорі керамічні вікна для швидкісних транспортних засобів (кафедра ВТМтаПМ,  керівник Рагуля А.В.)

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД):

Ф75/146-2018 від 03.09.2018 «Низькотемпературне формування магнітно-градієнтних нанорозмірних матеріалів на основі FePt» (Грант Президента)  (Каф. ФМ, керівник І.А. Владимирський)

 Ф75/155-2018 «Розробка високоміцних жаростійких керамічних матеріалів системи B-Si-C авіакосмічного застосування» (Грант Президента)  (кафедра ВТМтаПМ, керівник к.т.н.  Солодкий Є.В.)

Госпдоговірні роботи:

№ 110-18 від 26.01.2018 «Модифікування зв’язуючого наночастками» (каф. ВТМтаПМ, керівник Лобода П.І.). Термін виконання: 26.01.2018–31.12.2019 р. Замовник:Державне  Підприємство  «Конструкторське  бюро  «Південне»  імені  М.К.Янгеля» (ДП «КБ «Південне»), м. Дніпро.

№ 1-18 від 10.05.2018 «Створення та впровадження нових композиційних матеріалів в інноваційні технології виробництва сучасних видів спецтехніки та виробів високотехнологічного машинобудування» (каф. ВТМтаПМ, керівник Лобода П.І.). Термін виконання: 10.05.2018–31.12.2020 р. Замовник: ТОВ«Машгідропривод», м. Харків.

№  2-2018 від 30.05.2018 «Експериментальне тестування виготовлених дослідних зразків методами рентгенівського та електронно-мікроскопічного аналізу» (каф. ВТМтаПМ, керівник Лобода П.І.). Термін виконання: 30.05.2018–31.12.2019 р. Замовник: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ.

№ 11/17 «Розробка технології  виготовлення твердосплавних виробів для бронебійних боєприпасів стрілецької зброї з підвищеними фізико-технічними характеристиками» (каф. ВТМтаПМ, керівник Лобода П.І.). Термін виконання: 01.11.17-01.04.2019.Замовник: ТОВ Технології Високих Енергій, м. Київ

№  1НL/2019  (послуги) «Дослідження хімічного  складу, мінералогії та структури в’яжучих  матеріалів та сировини для їх виробництва»  (кафедра ВТМтаПМ, д.т.н. проф. Лобода П.І.). Замовник: ТОВ «Бетон Комплекс», м. Київ. Термін виконання: 02.02.2017-31.12.2017.

студентські публікації:

У 2016 р. самостійних публікацій студентів – 18 (28 в 2015); у співавторстві – 200; з них 20 у фахових виданнях, 2 –  у міжнародних.

Отримано у співавторстві 2 патенти (Каф. ФМ, ЛВЧ та КМ)

Подано у співавторстві 1 заявка на об'єкти права інтелектуальної власності (каф. МТО)

 Архів

Число наукових розробок ІФФ становить 15 робіт: 7 держбюджетних і 8 з інших джерел.

На факультеті виконується 7 держбюджетних робіт, з них 6 фундаментальних і 1 прикладна:

2001-ф – «Фізико-хімічні основи низькотемпературного синтезу (700 – 1500 оС) ультратугоплавкої високоміцної армованої кераміки та металокераміки поліфункціонального застосування» (кафедра ВТМтаПМ, науковий керівник д.т.н., проф. Лобода П.І.) 

2811-ф – «Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні» (каф. ФМ, науковий керівник д.ф.-м.н., проф.  С.І. Сидоренко).

2816-ф – «Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою за кріогенних температур» (каф. ФМ, науковий керівник д.ф.-м.н., проф. С.М. Волошко)

2819-ф«Закономірності впливу квазігидростатичного стиску на структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та квазікристалічних металевих матеріалів»  (кафедра ВТМтаПМ, науковий керівник д.т.н., проф. Юркова О.І.)

2915-ф – «Формування фазового складу, структури плівок FePd, FePt – середовища магнітного запису і зберігання інформації підвищеної щільності» (Інженерно-фізичний факультет,каф. ФМ, науковий керівник д.т.н. Макогон Ю.М.).

2901-ф «Фізика високотемпературної міцності армованих керамічних матеріалів спеціального, функціонального і біомедичного призначення» (кафедра ВТМтаПМ, науковий керівник к.т.н., доц.  Ю.І. Богомол).

2025-п «Вплив електронної структури нанокомпозитних катодів SiO2/TiO2/Fe2O3/Al2O3, отриманих ударно-вібраційною обробкою на зарядові ємності літієвих джерел струму» (кафедра МNJ, науковий керівник д.ф.-м.н., проф  Я.В. Зауличний).

Позабюджетна тематика факультету:

Госпдоговірні роботи:

–  Г/д№  254-17 від 04.05.2017 «Розробка композиційного матеріалу з керамічною матрицею для теплозахисних плиток» (кафедра ВТМтаПМ, д.т.н. проф. Лобода П.І.). Замовник: ДП «КБ «Південне», м. Дніпро. Термін виконання: 04.2017-12.2017.

– Г/д№  40/1 від 30.12.2016 «Виконання науково-дослідних робіт з проведення вихідного контролю, аналізу складу, способу та режиму обробки матеріалів» (кафедра ВТМтаПМ, д.т.н. проф. Лобода П.І.)  Замовник: ДП «Генератор», м. Київ. Термін виконання: 02.01.2017-31.12.2017.

– Г/д№  1НL/2017 від 27.03.2017 «Дослідження хімічного  складу, мінералогії та структури в’яжучих  матеріалів та сировини для їх виробництва»  (кафедра ВТМтаПМ, д.т.н. проф. Лобода П.І.). Замовник: ТОВ «Бетон Комплекс», м. Київ. Термін виконання: 02.02.2017-31.12.2017.

– Г/д№    380-15 від 29.04.2015 «Розробка матеріалів для корпуса камери рідинного апогейного двигуна  РД840» (кафедра ВТМтаПМ, д.т.н. проф. Лобода П.І.).  Замовник: ДП «КБ «Південне», м. Дніпро. Термін виконання: 10.2015–12.2017 р.

– Г/д№     384-15 від 29.042015 «Дослідження структури, хімічного, фазового складу та механічних властивостей металевих, металокерамічних та керамічних матеріалів (виробів)» (кафедра ВТМтаПМ, д.т.н. проф. Лобода П.І.).  Замовник: ДП «КБ «Південне», м. Дніпро. Термін виконання: 10.2015–12.2017 р.

– Г/д№  27/03 від 01.02.2017  «Проведення плавлення металу, заливання і вибивання чотирьох форм з матеріалів Замовника» (кафедра ЛВЧ та КМ, к.т.н. доц. Ямшинський М.М.). Замовник: Фізична Особа Підприємець Захарченко О.Г., м. Київ.Термін виконання: 27.03.2017-25.05.2017.

Г/д№  452-1 від 26.06.2017 «Проведення рентгенівського та електронно-мікроскопічного аналізу виготовлених експериментальних зразків і розрахунок та виготовлення креслень прес-інструменту під фасонний виріб» (кафедра ВТМтаПМ, науковий керівник д.т.н. проф. Лобода П.І.). Замовник: ІПМ НАН України, м. Київ. Термін виконання: 26.06.2017-31.12.2017.

Міжнародні договори:

–  М/92-2017 від   19.06.2017 «Нові тверді композиційні матеріали на керамічній основі для ріжучого інструменту» (кафедра ВТМтаПМ, д.т.н. проф. Лобода П.І.). Замовник: Міністерство освіти і науки України (Румунія)

– 1 робота фінансується заМіжнародними науково-технічними контрактами за програмоюNATO ISEG.NUKR.SFP 985120 (NATOSPSGrant).«Infrared Transparent Ceramic Windows for High-Speed Vehicles» /«Інфрачервоні прозорі керамічні вікна для швидкісних транспортних засобів» (кафедра ВТМ та ПМ,науковий керівни д.х.н., проф. Рагуля А.В.)

Термін виконання: 2015-2018.

"Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах" (держбюджетна тема №2851 2015-2016 р.р.)

"Розроблення методології прогнозування структури і властивостей металу у виливках із сплавів на основі заліза з високим вмістом хрому" (держбюджетна тема №2632 2013-2014 р.р.)

"Теоретичні і технологічні принципи розроблення новітніх сплавів із спеціальними властивостями для виробництва деталей різними  способами лиття" (держбюджетна тема №2431 2011-2012 р.р.)

"Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначенняa" (держбюджетна тема №2265 2008-2010 р.р.)

"Теоретичні і технологічні принципи керування структуроутворенням модифікованих та мікролегованих сплавів у виливках" (держбюджетна тема №2903 2005-2008 р.р.)

"Теоретичні і технологічні основи диференціації властивостей виливка методами композиційоного лиття" (держбюджетна тема №2658 2004-2005 рр.)

 

Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і зберігання інформації.

Договір №Ф 45/374-2013 із Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України на виконання НДР «Вплив процесів на зовнішній поверхні тонких металевих шарів на фазоутворення в об'ємі»

Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів.

Міжнародний проект СРДФ UKP2-7040-KV-11 за програмою CRDF - CGP 2010/2011 Applied Energy Research Competition «Тонкоплівкові сонячні елементи на основі нанокристалічного кремнію, легованого рідкісноземельними елементами» кафедри фізики металів та кафедри мікроелектроники НТУУ «КПІ» з кафедрою фізики Бостонського коледжу (Честнат-Хілл, Штат Массачусетс, США).

Ініциативна робота «Комп’ютерні методи “конструювання” матеріалів»

Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках.

 

Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв

Kids

Search

Latest News