IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

До уваги підкомісій НМК-9 "Інженерія"

Шановні колеги!
Протокол засідання НМК-9 від 15.12.2016 р. надіслано Вам на електронну адресу.
Просимо прийняти до уваги інформацію.

Search