IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Підкомісії

Науково-методична комісія 9 з інженерії

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

Голова комісії:

Лобода Петро Іванович - декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Заступник голови комісії:

Атаманюк Володимир Михайлович - завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка»

Секретар:

Жук Дмитро Олександрович - завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем, заступник директора навчально-наукового Інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 Підкомісії:

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Голова підкомісії

131

Прикладна механіка

Бобир Микола Іванович

132

Матеріалознавство

Санін Анатолій Федорович

133

Галузеве машинобудування

Пасічник Віталій Анатолійович

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка та суднобудування

Планковський Сергій Ігорович

136

Металургія

Тараканов Аркадій Костянтинович

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Яндульський Олександр Станиславович

142

Енергетичне машинобудування

Туз Валерій Омелянович

143

Атомна енергетика

Писменний Євген Миколайович

144

Теплоенергетика та гідроенергетика

Черноусенко Ольга Юріївна

161

Хімічні технології та інженерія

Сангінова Ольга Вікторівна

162

Біотехнологія та біоінженерія

Пирог Тетяна Павлівна

163

Біомедична інженерія

Максименко Віталій Борисович

Search