IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
  • Головна
  • Міжнародний офіс
  • Проектні пропозиції

Проектні пропозиції

Університетом м. Уппсала, лабораторія Ангстрема, Королівство Швеція (тема співпраці - Influence of Surface Properties on the Evolution of Diffusion Processes in the Volume of Thin Films Systems). Захищено дисертацію аспіранта Олешкевич А.А.
Королівським технологічним університетом, Королівство Швеція (тема співпраці - наукова програма «First Principles Modeling of Diffusion Processes in Thin Films») з метою написання розділів докторської дисертації Замулко С.А.;

Університетом м. Хемнітц, кафедра фізики поверхні і границ розділу, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.) (тема співпраці - формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації; дифузійне фазоутворення в нанорозмірних тонкоплівкових композиціях Fe/Pt з додатковим шаром срібла та формування фазового складу і структури в нанорозмірних плівках на основі скуттерудита CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики).

Університетом м. Аугсбург, кафедра експериментальної фізики, Німеччина, в рамках договору про співпрацю договір про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.) Грант ДААД ID: 57094397 (2014-2015рр) і ID: 57198300 (2015-2016рр) ім. Леонарда Ейлера в рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-німецьких проектів між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та експериментальної фізики - 4 університету м. Аугсбург (тема співпраці - формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt і FePd для надвеликої щільності запису і збереження інформації) - Виконання магістерських робіт за грантом ст.. Костенко В.С., гр. ФА-61, Сліпченко Е.В., гр. ФМ-61, Мороз С.С., гр. ФМ, ФА-71 Холіна Є.О., Гафаров А.Є., Круглов І.О., проф.. Макогон Ю.М.- проф. каф., науковий керівник.

Унівеситетом м. Дебрецен, кафедри фізики твердого тіла, Угорщина, в рамках договору про cумісні наукові дослідження (діє з 09.2010 р.) Дебреценським університетом, кафедра фізики твердого тіла, Угорщина (теми співпраці - Solid state reactions at interfaces of thin-film nanostructures, Дослідження процесів дифузійного фазоутворення в нанорозмінних плівках FePt,  (NiSi)Pt і CoSb)). Дослідження за темою «Наноплівки та наночастинки» здійснено аспірантом Тиньковою А.А. Науковий керівник проф. С.М.Волошко. Підготовлено розділи кандидатської дисертації Тинькової А.А.

Університетом Греноблю, Національний центр наукових досліджень (CNRS), Франція, в рамках угоди CNRS/Державний фонд фундаментальних досліджень України (FERFU) . Тема співпраці - Influence of processes in outer surface thin metal layers on phase formation in the volume. Матеріали кандидатської дисертації Олешкевич А.І.

Університетом Хуэйчжоу Китай (КНР) підписана Рамкова угода між НТУУ "КПІ" і Народним урядом м. Хейчжоу, підписана 3 листопада 2013 року по створенню спільного (за участі КПІ) Навчально-наукового інституту на базі університету м. Хейчжоу Перспективи виходу НТУУ "КПІ" на ринки Китаю  через систему освіти, яку для НТУУ "КПІ" представляє університет м. Хейчжоу та за підтримуючої ролі Гуандунського союзу по науково-технічному співробітництву із країнами СНД. Через систему освіти будуть сконструйовані "канали співробітництва" КПІ з науково-технічною, промисловою та інноваційною сферами м. Хейчжоу і провінції Гуандун. І що через систему трансферу освітніх технологій буде створено сприятливу для НТУУ "КПІ" в Китаї систему науково-дослідницької діяльності і систему трансферу до Китаю результатів наукових досліджень і технологій вчених НТУУ "КПІ". Проф. Сидоренко С.І., ас. Замулко С.О., ас. Конорев С.І.

Search