IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
 • Головна
 • Міжнародний офіс
 • Активність міжнародного співробітництва

Звіт з міжнародної діяльності за 2018 рік

Кафедра Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

У 2018 кафедру 71 разів відвідали вчені з зарубіжних країн: 8 з Німеччини, 42 з Китаю, 5 з Кореї, 3 з Індії, 4 з Туреччини, 4 з Японії, 1 з США, 2 з Литви, 2 з Польщі.;

У 2018 році разом з Католицьким університетом м. Льовен та Національною школою хімії м. Лілль було реалізовано проекти по академічній мобільності в рамках програми Erasmus+ KA1: студентка Антоненко О.О., аспірантка Богук Ю.О. та доцент Богомол Ю.І. відвідали партнерські університети в рамках академічного обміну.

У 2018 році кафедра виконувала роботи по НДР по програмі NATO «Інфрачервоні прозорі керамічні вікна для високошвидкісних транспортних засобів» ISEG.NUKR.SFP 985120. Бюджет на 2018 р. – 423522,98 грн.

Продовжується науково-технічне співробітництво з Магдебургським Університетом Отто-фон-Геріке – у 2018 році готується нова проектна заявка на конкурс по програмі DFD.

Продовжується науково-технічне співробітництво з Національним інститутом матеріалознавства (Японія).

По програмі Горизонт 2020: У 2018 році кафедра брала участь у виконанні міжнародного проекту по програмі Horizon 2020: «Teaching Fuel Cell and Hydrogen Science and Engineering Across Europe within Horizon 2020», TeacHy.

Досягнення

Проф. Лобода П.І. та доц. Богомол Ю.І. стали переможцями конкурсу «Міжнародні змагання в області інновацій», що проходив у м. Вейхай (КНР) 25.09-02.10.2018 р.

Доц. Богомол Ю.І. отримав звання почесного професора Вейхайського професійно-технічного коледжу м. Вейхай (КНР).

Кафедра Фізики металів

Одинадцята міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», кафедра фізики металів (ІФФ, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"), 19-20 квітня 2018 року.

 • Представництва у міжнародних організаціях
 1. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – координатор кафедри ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика";
 2. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – Офіційний представник (статус LEAR) КПІ імені Ігоря Сікорського в проектах програм Європейського Союзу "Horizon 2020" та "Erasmus+".
 3. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – Директор Українського центру ґендерної освіти.
 • Діючі міжнародні структури
 1. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – координатор Українсько-японського Центру;
 2. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – директор Українсько-польського Центру;
 3. Науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко – директор Українсько-китайського Центру.

3. Ефективність міжнародної діяльності.

Кошти від міжнародних проектів, контрактів, програм, колективних грантів, у т.ч. науково-дослідних (1095,82 тис грн):

 1. Спільний науковий проект за грантом ДААД ID: 57376579 ім. Леонарда Ейлера(у 2018 р.) студентом гр. ФМ-71 Макушко П.В., аспірантом Шамісом М.Н.., і керівником проф. Макогоном Ю.М. отримано       3.5 тис. євро (120 тис. грн.);
 2. Студентки 6 курсу гр, група ФМ-71м М.В.Коваленко, О.С.Бессмертна (Керівник проф. Макогон Ю.М) отримали грант ДААД 2018/2019) за прорамою Л.Ейлера ID: 57430023 отримали у 2018 році на виконання науковихдосліджень в університеті м. Аугсбург (Німеччина) 1.2 тис євро (38 тис. грн.)
 3. Спільний науковий проект «Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами» («Cold homogenization of Fe/Pt based layered thin films induced by diffusion processes»):Кафедра експериментальної фізики IV Університету м. Аугсбург (ФРН);Термін виконання: жовтень 2017 р. – жовтень 2020 р.; Обсяг фінансування на 2018 рік: 379 676 грн.
 4. Спільний проект «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці»; синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія); Термін виконання: 2015-2019 рр.; Обсяги фінансування японською стороною у 2018 р: 772 849,2 грн.

Кафедра металознавства

1.На кафедрі металознавства і термічної обробки студентка 6 курсу гр.ФТ-71мн Босяга Марина Вадимівна, проходила практику з 01.10.18 по 21.12.18 Отто фон Геріке університеті, навчання у рамках НДЦ "Спільний українсько-німецький факультет машинобудування", стипендія 600 Є/міс.;на проходження практики в Німеччині Otto-von-Guericke-UniversitätMagdeburg отримала грант в розмірі 1800Є .

2. Грант Міждународного жіночого клубу -182250.00грн. Charity canteen for pensioners in the Centre of students catering IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”. Керівник доц. Гриненко К.М.

На інженерно-фізичному факультеті пройшли стажування 19 спеціалістів із Китайської народної республіки з 02.09.18 по21.09.18. Факультет отримав  210 тис.грн. за навчання китайських спеціалістів відповідно до договору між Центром надання освітніх послуг НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського» та китайським представництвом.  

 
Irene Garcia Noren

Презентація результатів проекту TEMPUS MATTENG на нараді відділу міжнародних зв’язків КПІ ім. Ігоря Сікорського

21 червня 2018 року в корпусі №6 КПІ ім. Ігоря Сікорського в Залі засідань Адміністративної ради відбулася нарада відділу міжнародних зв’язків. В рамках наради відбулася презентація результатів проекту TEMPUS MATTENG, з якою виступив координатор проекту від КПІ ім. Ігоря Сікорського Ю.І. Богомол. Було обговорено результати та основні проблеми, які виникали в ході проекту, а також плани подальшої роботи і перспективи розвитку результатів проекту.

IMG 20180621 163427

New Balance Popular Collection

Європейська сертифікація інженерів: незабаром і в Україні

 

11DSCF2016 0

 

23 квітня в НТУУ «КПІ» відбувся Міжнародний семінар «Європейська сертифікація інженерів: паспорт інженера та гарантія якості освіти».

Його організаторами виступили Міністерство науки і освіти України, Спілка наукових та інженерних об’єднань України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» і Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України, а участь у ньому взяли представники європейських інженерних і освітніх асоціацій, органів державної влади України, бізнесу і промисловості, очільники низки вітчизняних ВНЗ, а також викладачі і студенти НТУУ «КПІ».

Цей семінар став важливим кроком на шляху європейської інтеграції української технічної освіти. Але не лише освіти. Бо особливістю професії інженера є те, що у рівень фахівця визначається не лише його академічною підготовкою, але й здатністю до творення нового і досвідом роботи за фахом. З цих міркувань виходять і європейські об’єднання інженерів у своїй діяльності з сертифікації фахівців.

Законодавцем у цій справі виступає Федерація європейських інженерних асоціацій (FEANI), що об’єднує приблизно 350 інженерних і наукових асоціацій 32 європейських країн і майже 4 мільйони професійних інженерів. У жовтні 2014 року до неї долучилася і Україна.

Сьогодні FEANI реалізує три напрями з акредитації інженерних спеціальностей та сертифікації професійних інженерів:
- FEANI INDEX, тобто перелік інженерних програм (спеціальностей), які відповідають стандартам освіти; акредитовані, або офіційно визнані на національному рівні; відповідають європейському рівню і визнані на території ЄС;
- Engineering Card («Паспорт» або «Картка» інженера), кожен власник якого вноситься в загальноєвропейський реєстр FEANI, який знаходиться в Брюсселі;
- EUR ING («Європейський інженер») – почесний титул, кандидати на отримання якого повинні мати гарну інженерну освіту, багаторічний досвід інженерних досліджень, аналізу та проектування, а також дотримуватися професійної етики.

Розгляду двох з них були присвячені окремі сесії міжнародного семінару – «Європейський паспорт інженера» та «Європейська система акредитації інженерних спеціальностей».

На першій сесії з докладною розповіддю про ініціативи FEANI щодо сертифікації європейських інженерів виступив Генеральний секретар цієї федерації Дирк Бошар. Про організацію такої роботи та етапи, які необхідно пройти для того, щоб долучитися до ініціатив FEANI, доповів голова Національного моніторингового комітету України Володимир Пархоменко. Його інформацію доповнив емоційний виступ радника генерального директора Державного космічного агентства України Едуарда Кузнецова. Він наголосив на крайній потребі піднести в нашій країні престиж професії інженера й на тому, що з огляду на науково-технічні досягнення українських фахівців, зокрема в космічній сфері, приєднання вітчизняних інженерів до європейської спільноти та отримання ними сертифікатів є нині актуальним і важливим не лише для України, але й для Європи.

Друга сесія відкрилася виступом президента Європейської мережі з акредитації європейської освіти (ЕNАЕЕ) Бернара Ремо. Це була максимально конкретна інформація про процедури й вимоги, дотримання яких є обов’язковим для європейської акредитації інженерних програм (чи, відповідно до вітчизняної нормативної бази, спеціальностей). Бернар Ремо повідомив, що на сьогоднішній день до угоди про взаємне визнання сертифікатів інженерної освіти вже долучилися 13 європейських держав.

Про те, що провідні українські технічні ВНЗ вже тепер готові розпочати шлях до європейської освітньої спільноти в галузі підготовки інженерних кадрів, свідчили виступи заступника першого проректора НТУУ «КПІ» Сергія Гожія та ректора Черкаського державного технологічного університету Тамари Качала, присвячені питанням професійної компетенції викладачів вишів, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу в сучасних умовах, налагодження контактів з колегами в європейських університетах тощо.

Надзвичайно важливим підсумком семінару стало підписання Меморандуму про пілотну імплементацію європейських ініціатив між відповідними українськими та європейськими організаціями. Підписи під цим документом поставили голова Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України. ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський та президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України Микола Кирюхін з українського боку, та Генеральний секретар Федерації європейських інженерних асоціацій (FEANI) Дирк і президент Європейської мережі з акредитації європейської освіти (ЕNАЕЕ) Бернар Ремо – від європейських організацій. Під текстом Меморандуму є також й прізвище заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи, який через термінове відрядження не зміг взяти участь у семінарі і поставив свій підпис напередодні.

Тож наступним етапом має стати приєднання України до європейської угоди про взаємне визнання сертифікатів інженерної освіти. За словами Миколи Кирюхіна, якщо в країні не трапиться якихось надзвичайних ситуацій, це може статися вже до кінця цього року.

На фото: Меморандум підписано!

Джерело: kpi.ua

Seasonal Footwear online

Search

Latest News