IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
 • Головна
 • Міжнародний офіс
 • Міжнародні проекти

Міжнародні проекти

 1. Грант ДААД (2017/2018)ім. Леонарда ЕйлераID: 57376579   за темою «Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проекту між кафедрою фізики металів НТУУ "КПІ" та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2018 рр. Виконавці: науковий керівник - проф., д.т.н. Макогон Ю.М., аспірант Шаміс М.Н.., 6 курсу гр. ФМ-71м Макушко П.В «Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePtі FePd привідпалі у  водні.»
 2. Грант ДААД 2018/2019) за прорамою Л.ЕйлераID: 57430023  за темою «Формування скорміонів в  нанорозмірних силіцидних плівках», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проекту між кафедрою фізики металів НТУУ "КПІ" та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2018-2019 рр. Виконавці: науковий керівник - проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри: 6 курсу  гр, група ФМ-71м М.В.Коваленко, О.С.Бессмертна.  Застосування цихплівок дозволить отримати нові способу  магнітного запису і збереження інформації.
 3. Спільний науковий проект "Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами " («Cold homogenization of Fe/Pt based layered thin films induced by diffusion processes»): зУніверситетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2020 рр, проект фінансується Німецьким досідницьким товариством (DFG) - рішення DFG від 17.05.2017. Виконавці: науковий керівник проекту від України к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; науковий консультант проекту – проф. Сидоренко С.І., 204-91-99, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Загальне фінансування на 3 роки (2017-2020) -    1467000 грн. Обсяг фінансування на 2018 рік: 379 676 грн. На потреби факультету – 3000 євро. Очікувані результати: очікується, що основним результатом виконання даного проекту будуть наукові основи процесу низькотемпературного формування нанорозмірних високовпорядкованих феромагнітних матеріалів, що відкриє перспективу їх широкого промислового впровадження в багатьох галузях нанотехнологій, зокрема, в якості функціональних елементів спінтроніки та наноелектроніки.
 4. Спільний проект «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» за грантом Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8 – синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія); Термін виконання: 2015-2019 рр.; Виконавці: науковий керівник від України проф. С.І. Сидоренко, 204-91-99, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; проф. С.М. Волошко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; доц. Котенко І.А., 204-99-47, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; асп. А.К. Орлов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; асп. І.О. Круглов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; науковий керівник від Японії проф. TetsuyaIshikawaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Очікувані результати: Планується одержати нові наукові знання для встановлення чинників та закономірностей дифузійних структурно-фазових перетворень на нанорівні за умов енергетично індукованих впливів на зовнішню поверхню для формування сучасної системи фізико-матеріалознавчих уявлень про конденсований стан речовини – як уявлень про граничні (критичні) стани і граничні властивості металевих плівкових матеріалів; Обсяги фінансування японською стороною: 558145 грн           
 5. Контракт на проведення наукових досліджень за запрошенням норвежської сторони в рамках проекту «Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells» в центрі матеріалознавства та нанотехнологій університету м. Осло (королівство Норвегія), к.т.н. Замулко С.О. – з метою написання розділу докторської дисертації, номер контракту 2015/3071.
 6. Спільний проект із Університетом м. Хуейчжоу (КНР), з лабораторією електронних функціональних матеріалів "Комп'ютерне конструювання металевих контактів" з 1.03.2016 р. (у 2018 р проект виконується без фінансування, науковий керівник від КПІ – проф. Сидоренко С.І., виконавці – ас. Конорев С.І., доц. Холмська Г.Д., керівник від КНР - проф. Віпінг Гонг).
 7. Спільний проект із Hebei University of Technology (КНР)  із «Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів» (у 2018 р виконується без фінансування, поданий на конкурс СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.), виконавці – доц. Демченко Л.Д., проф. Сидоренко С.І. керівник від китайської сторони – проф. Тie-Zhen Ren.
 8. Спільний проект з Азербайджанською державною нафтовою академією (Azerbaijan State Oil Academy, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) із «Створення нових функціональних матеріалів з пам’ятю форми» з Баку (Азербайджан) (керівник від КПІ – доц. Демченко Л.Д., керівник від азербайджанської сторони – проф. Мустафа Бабанли) – у 2018 р  Азербайджанською стороною було профінансовано відрядження українських вчених до Азербайджану
 9. Проект за програмою Британської Ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (Ukraine Higher Education Leadership Development Programme) у 2017-2018 MMATENG (543994-2013-BE-JPCR) SEQAEE (наказ по КПІ № 3-88а від 27.03.2017) "Вдосконалення системи оцінювання та забезпечення якості інженерної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (один із виконавців – доц. Холявко В.В., керівник – проф. Згуровський М.З.)
 10. Грант Міністерства освіти та науки Франції на включене навчання в аспірантурі Університета “CentraleSupelec”, м. Chatenay-Malabry,Франція, за темою "Потенціал використання нанооб¢єктів на основі сегнетоелектричних оксидів у фотовольтаїці та фотокаталізі" (з 01.10.2015 по 01.10.2018 р.), аспірант Г.І. Волкова – виконавець.
 11. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Небоги Оксани 2017-2018 рр
 12. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Матяша Дмитра 2017-2018 рр
 13. Грант на навчання в UniversitySheffield, MaterialScienceandEngineeringFaculty, Великобританії студентки 3 курсу Радової Марії 2018 -2019 н.р
 14. Грант на навчання в магістратурі в Університеті м. Аугсбург, Німеччина, на кафедрі експериментальної фізики -4 магістра Макеева Євгена 2018-2019 н.р.

 

 

Проекти  Координатор

Спільний  українсько-німецький факультет машинобудування НТУУ «КПІ» і
Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке (Німеччина)

SUNF150

 Дудка Олександр Іванович
к.т.н., доцент
406 8349
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Проект співпраці з Європейським союзом TEMPUS "MMATENG" mt121 74 Богомол Юрій Іванович
к.т.н., доцент
406-82-17
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РП програма Європейського Союзу «Seventh Framework Programme, THEME INCO.2013-9.1 INCO.2013-9.1 – Reinforcing cooperation with European Neighbourhood Policy countries on bridging the gap between research and innovation (R2I-ENP)», проект № 609531 "NoGAP", С.І. Сидоренко – виконавець, 2014 – 2016 роки;

Грант ДААД Грант ID: 57094397 (2014-2015рр) ім. Леонарда Ейлера в рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-німецьких проектів між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та експериментальної фізики - 4 університету м. Аугсбург, Німеччина під керівництвом д.т.н., професора кафедри фізики металів Макогона Ю.М. захищено магістрські роботи і аспірантка продовжує працювати  над атестаційною роботою. Теми магістерських робіт :  Костенко В.С - "Орієнтований зріст магнітотвердої L1o-FePt фази в тонких Pt(21nm)/Fe(16nm) und [ Pt(42Aо)/Fe(32Aо)]4x плівках на  підкладці Al2O3(0001) при відпалах в вакуумі".     Сліпченко Е.В.- “Формування фази L10 в нанорозмірних плівках Fe52Pt48 (10нм, 15нм на  підкладці Al2O3(0001) при відпалах в вакуумі”   Мороз С.С., ФМ-61 “Die Phasebildung in der Pt(2nm)/Fe(15nm)Pt(15nm) Filme auf Al2O3 (0001)- Substraten bei Tempern in Vakuum”.  Застосування цих плівок дозволити підвищити щільність магнітного запису і збереження інформації до 300 Гбіт/см2.

Грант ДААД ID: 57198300 в (2015-2016 рр)  ім. Леонарда Ейлера рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-німецьких проектів між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та експериментальної фізики, м. Аугсбург., Німеччина під керівництвом д.т.н., професора кафедри фізики металів Макогона Ю.М. Виконання магістерських робіт за грантом ДААД студентами 1.Holina, E.O.: "Strukturelle und magnetische Eigenschaften dünner FePd-Cu-Schichten” 2.Gafarov, A.E.: “Strukturelle und magnetische Eigenschaften dünner FePd-Ag-Schichten” 3.Kruhlov, I.O.: “Strukturelle und magnetische Eigenschaften dünner FePd-Au-Schichten”. Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плвкових композицій на основі FePt і FePd.  Почалися експерименти.

Програма Європейського Союзу «Erasmus Mundus Scholarship», грант №FPA nr 2012-0190 "Functionalized Advanced Materials and Engineering" на включене навчання в магістратурі (Технічний університет м.Дармштадт), студ. Г.І. Волкова – виконавець, С.І. Сидоренко – завідувач кафедри.

Міжнародна програма «ESRF visiting scientist contract», Франція, грант категорії "Visiting scientist at ESRF" (European Synchrotron Radiation Facility) – "R & D on scanning micro-SAXS experiments of bone", асп. М.А. Вережак – виконавець, С.І. Сидоренко – науковий керівник, лютий 2014 р. – лютий 2015 р.;

Міжнародна програма фонду «Nanosciences Fundation», грант категорії "Nanosciences Fundation PhD Grant 2013", №433285 "Order and disorder at the nanoscale in biological mineral nanoparticles of bone tissues", асп. М.А. Вережак – виконавець, С.І. Сидоренко – науковий керівник, жовтень 2013 р. – жовтень 2016 р.;

Грант Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8 за темою "Візуалізація масопереносу в тонкоплівкових композиціях під дією низькоенергетичного іонного бомбардування та термічного впливу", асп. А.К. Орлов – виконавець, С.І. Сидоренко – науковий керівник, 2014-2015 ;

Грант на наукову роботу в Варшавському університеті технологій, м. Варшава, Польща, PhD position, проект «VitriMetTech» (NPITN-GA-2013-607080) за програмою «Marie Curie Initial Training Network», асп. В.А. Басих – виконавець, проф. Тадеуш Кулик та проф. С.І.Сидоренко – наукові керівники, жовтень 2014 р. – жовтень 2017 р.

Грант «VISBY Scholarship from Swedish Institute» на проведення наукових досліджень за темою «First Principles Based Models of Thin Films Contacts for Engineering of Advanced Solar Cells» на кафедрі матеріалів та інженерії Королевського інституту технологій (Швеція), к.т.н. Замулко С.О (січень – червень 2015 р.).

Освітній грант «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» (скорочена назва «MMATENG») – асистент С.І. Конорев., доц. Холявко, ас. Владимирський.

Грант Міністерства освіти та науки Франції  на навчання в аспірантурі в Університеті м. Париж “CentraleSupelec»,  магістрантка Волкова Г. (гр. ФМ-91)

New Arrivals green

Search

Latest News