IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Оголошення !!!

    Пакети документів, що підтверджують нарахування додаткових балів студентам до стипендії (оформлені відповідно до наказу по університету №7-11 від 13.02.2017р. і Додатку 1 до цього наказу) та персональні заяви студентів необхідно здати до деканату (кім.217, Олені Олександрівні) не пізніше 16.00   22.05.2017 р.

        Після закінчення вказаного терміну здачі   документи прийматися не будуть!

        

               Деканат

Search