IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
  • Головна
  • Захист кандидатських дисертацій

Захист кандидатських дисертацій

27 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.002.12 при Національному технічному університеті України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

Полякова Ігоря Анатолійовича

на тему: «Зміцнення сплавів зносостійкими покриттями на основі боридних фаз сформованих в магнітному полі», за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Чернега Світлана Михайлівна, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», професор кафедри металознавства та термічної обробки

Чернявського Вадима Вікторовича

на тему: « Закономірності формування структури та механічних властивостей високоентропійних сплавів системи Al-Cu-Ni-Fe-Cr-Ti-V в процесі механічного легування та спікання», за спеціальністю 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Юркова Олександра Іванівна, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Щиро вітаємо здобувачів з успішним захистом!

Search