IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
  • Головна
  • Вступ за ОКР магістр/спеціаліст

Вступ за ОКР магістр/спеціаліст

1. До 08.07.2016 р. провести прийом заяв від бакалаврів на ім‘я ректора НТУУ «КПІ» на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів. До заяви вступник додає оригінали документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо).

2. До 09.07.2016 р. подати до деканату та розмістити на кафедральних стендах інформацію щодо інтегральних рейтингів вступників на навчання за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр»;

3. До 09.07.2016 р. провести розрахунки рейтингу студентів 4 курсу;

4. Консультації та іспити провести за нпаступним графіком:

Консультація з іноземної мови - 12.07.2016 р., ауд. 101-9, о 10:00.

Консультація з додаткового фахового іспиту - 11.07.2016 р., о 09:00.

Консультація з фахових дисциплін - 15.07.2016 р., о 09:00.

Вступний іспит з іноземної мови  - 13.07.2016 р., ауд. 101-9, о 09:00.

Додатковий фаховий іспит - 11.07.2016 р., 203-9, 0 11:00.

Вступний іспит з фахових дисциплін - 15.07.2016 р., о 11:00

5. Для проведення додаткових фахових та фахових вступних випробувань виділити наступні аудиторії:

Фізичне матеріалознавство – 206-9;

Високотемпературні матеріали та порошкова металургія – 209-9 і 101-9;

Металознавство та термічна обробка – 222-9;

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів – 203-9;

Фізико-хімічних основ технології металів – 204-9.

Search