IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Рішення Вченої ради ІФФ

РІШЕННЯ
Вченої ради ІФФ
від 28 вересня 2015 р.

Про стан навчально-виховної роботи

Заслухавши і обговоривши (в обговоренні виступили проф. Зауличний Я.В., проф. Степанчук А.М., доц Кочешков А.С., доц. Гурія І.М., доц. Сиропоршнєв Л.М., доц. Федоров Г.Є., доц. Дудка О.І., доц. Шейко О.І.) інформацію Упатова М.І. про культурно-масові заходи, які організовує Студентська рада ІФФ у внутрішньому дворику ІФФ 9 корпусу НТУУ «КПІ».

Вчена рада постановила:
1. Заборонити тимчасово проведення усіх культурно-масових заходів у зв’язку із відсутністю юридичного статусу суспільної платформи «Колізей КПІ»
2. Створити робочу групу у складі доц. Гурія І.М., проф. Заулічний Я.В., доц. Шейко О.І., доц. Дудка О.І., доц. Степанов О.В., голова СР Упатов М.І. для підготовки звернення до ректорату НТУУ «КПІ» стосовно оформлення юридичного статусу суспільної платформи «Колізей КПІ» – внутрішній дворик 9 корпус ІФФ, який дозволяє проведення культурно-масових заходів за участю сторонніх організацій та визначає механізм дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, збереження майна, санітарно-гігієнічних норм експлуатації приміщень та правил внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ».
3. Контроль за виконанням даного Рішення покласти на декана ІФФ Лободу П.І.

Голова Вченої Ради ІФФ                                           П.І. Лобода

Секретар Вченої Ради ІФФ                                       М.М. Ямшинський

Search