IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Засідання Вченої ради факультету

28 серпня 2015 року о 14:30 в ауд. 203-9 відбудеться засідання Вченої ради факультету.

Порядок денний:
1. Кодекс честі в НТУУ «КПІ»
2. Про попередні підсумки набору на перший курс в 2015 році та завдання кафедр щодо збереження контингенту студентів першого курсу.
3. Про основні завдання колективу факультету на підставі доповіді ректора університету академіка Згуровського М.З. на сесії професорсько-викладацького складу НТУУ «КПІ» 28 серпня 2015 року.
4. Про підготовку факультету і підрозділів до нового 2015/2016 навчального року.
5. Поточні справи.

Завідувачі кафедр запрошують на засідання Вченої ради всіх викладачів

З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ! ЗДОРОВЬЯ ТА УСПІХІВ У РОБОТІ!

 

 

Search