IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Виробництво виливків із чавуну

Мета лабораторних робіт з дисципліни «Виробництво виливків із чавуну» та розділу "Чавунне литво" дисципліни “Чавунне, сталеве та кольорове литво”_ розвинути у студентів навички прийняття самостійних рішень в умовах, наближених до реальної виробничої діяльності інженера-технолога чавуноливарного цеху.
У методичних вказівках сформульована мета кожного лабораторного заняття та наведена стисла теоретична інформація за темою роботи. Сформульовані загальні вказівки до проведення послідовних операцій  виконання роботи, аналізу та оформлення її результатів.

Search