IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Опис дисциплін (Магістр) кафедри ВТМПМ

Структурно-логічна схема дисциплін та розподіл модулів (дисциплін) за семестрами 2014-2015 н.р. - (PDF)

Інженерно-фізичний факультет
освітньо-кваліфікаційних рівень - МАГІСТР
Випускова кафедра Високотемпературні матеріали та порошкова металургія

 

1 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
2 ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
3 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
4 АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ  НАУКОВЦІВ
5 АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ  НАУКОВЦІВ (6 КУРС)
6 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
7 ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
8 ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО
9 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
10 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

11 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
12 ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
13 ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
14 ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ПОРОШКОВИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
15 РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ ПОРОШКОВИХ ТА КОМПОЗИЦІЦЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
16 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ФАЗ ВИСОКОГО ТИСКУ
17 ХІМІЯ ТА ФІЗИКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ
18 МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ НАНОСТРУКТУРОВАНІ МАТЕРІАЛИ
19 ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТА В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ
20 ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТА В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ

21 ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ ТЕОРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
22 ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
23 ЕЛЕКТРОННО-ЗОНДОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ
24 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
25 ВИКОРИСТАННЯ ПК В ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКАХ
26 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
27 ОСНОВИ ТЕРМОМОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Search