IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Опис дисциплін (Магістр) кафедри ФХОТМ

Структурно-логічна схема дисциплін та розподіл модулів (дисциплін) за семестрами 2014-2015 н.р. - (PDF)

Напрям підготовки (код і назва): 6.050401 - Металургія
Спеціальність: (код і назва)     8.05040105  Спеціальна металургія
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Випускова кафедра: Фізико-хімічних основ технології металів

Факультет: інженерно-фізичний
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 10 місяців
Кваліфікація: інженер-дослідник

1 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
2 ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
3 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
4 ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 1
5 ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 2
6 ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
7 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ
8 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
9 ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
10 СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

11 ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 1. РОЗРАХУНОК ОБЛАДНАННЯ
12 ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 2. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
13 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ СЕМ
14 НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
15 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ СЕМ 1. ТЕОРІЯ
16 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ СЕМ 2. КУРСОВА РОБОТА
17 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ СЕМ 3. ПРАКТИКА
18 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ СЕМ 4. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ТЕМІ
19 НОВІ МАТЕРІАЛИ
20 ЛИВАРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

21 СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ МЕТАЛІВ ВИСОКОЇ ЧИСТОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ СПЛАВІВ
22 ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ОБРОБКА РОЗПЛАВІВ
23 ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
24 ЗАСТОСУВАННЯ ПЕОМ В НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКАХ
25 ТЕОРІЯ БУДОВИ РІДКОГО, КРИСТАЛІЧНОГО ТА АМОРФНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ
26 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВЙ РОБОТІ
27 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
28 ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО
29 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
30 МЕТАЛУРГІЙНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ СЕМ

31 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА
32 ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
33 СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ МАШИН
34 СПЕЦЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЯ В МАШИНОБУДУВАННІ
35 ПРОЕКТУВАННЯ ОСНАЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
36 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
37 СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
38 СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
39 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
40 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СЕМ

41 ІНТЕРАКТИВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СЕМ

Search