IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Анотації дипломних робіт "спеціаліст" 2015 р.

Кафедра ЛВЧКМ
 
 
 
Коновченко Ігор Олегович    
Вплив технологічних параметрів на форму графіту в чавуні
 
 
 
 
Тулуп Владислав Юрійович    
Оптимізація заряду реакційної камери для карбідостабілізувального, сфероїдизувального та графітизувального модифікування чавуну у ливарній формі
 
Черняк Павло Борисович    
Ливарний комплекс авіабудівного заводу з розробленням технологій лиття
 
Кафедра ФХОТМ
 
Порохня Михайло Дмитрович
 
 
Крашевський Ігор Сергійович
 
Приліпко Володимир Володимирович
Керівник: Асистент Іванченко Д.В.
 

Ремха Владислав Андрійович
Електронно-променева плавка титанових сплавів
Керівник: доцент, кандидат технічних наук Готвянський Ю. Я.

Кафедра ФМ

Свята Анна Віталіївна
Створення біосумісних покриттів методами електроіскрової та лазерної обробки сплавів титану
Керівник: д.т.н., проофесор Іващенко Євген Вадимович 

Дмитриченко Олег Олегович
Електричні сигнали в металевих та аморфних сплавах при механічній та лазерній імпульсній дії
Керівник: пр.н.с., с.н.с., д.ф-м.н. Філатов О.В.

Колюх Михайло Іванович
Напилення дифузійних бар’єрів на вуглецеві нанотрубки для створення композиційних покриттів
керівник: доктор технічних наук,професор, Панарін В.Є.

Мусійчук Олександр Васильович

Пересунько Ярослав Сергійович
Механічні напруженя в нанорозмірних плівках CoSbx(30 нм) (1,82<x<4,2) на підкладинках SiO2(100 нм)/Si(001)
д.т.н., проф. Макогон Ю.М.

Рець Сергій Іванович
Формування функціональних покриттів багатостадійним електроіскровим легуванням хромом, нікелем, міддю, вуглецем на сталі 45
Керівник: доцент к.т.н. Іващенко Є.В.

Черненко Владислав Вікторович
Вплив параметрів формування металевих каталітичних центрів на вуглецеві структури , які утворюються на поверхні
Керівник: доцент , доктор технічних наук Панарін Валентин Євгенович

 

Кафедра МТО

Калашніков Гліб Юрійович
Титаноалітовані покриття на сталі 12Х18Н10Т
професор д.т.н. Хижняк В.Г.

Капітоненко Артем Володимирович

Кассем Дмитро Мохамадович
Фізико-механічні властивості покриттів із порошків стабільних квазікристалів системи Al-Cu-Fe
Керівник : доцент, кандидат технічних наук,  Дудка О. І.

Купрійчук Павло Ростиславович

Литовченко Анастасія Миколаївна

Михайленко Анна Вікторівна

Михасюк Володимир Сергійович

Неділько Сергій Ігорович
Корозійна стійкість комплексних багатошарових Ti-Cr-Al покриттів на вуглецевій сталі 45
Керівник: Доцент, кандидат технічних наук Лоскутова Т.В.

Щебет Михайло Олегович

Кафедра ВТМПМ

Воробєй Ангеліна Петрівна
Вивчення умов отримання та властивостей композиційних матеріалів на основі заліза та самофлюсівних сплавів
Керівник: професор, кандидат технічних наук Степанчук А.М.

Білоусов Дмитро Олександрович
Вплив вмісту бору на властивості та структуру композиційного матеріалу ZrO2-TiAl інструментального призначення
Керівник: доцент, кандидат технічних наук Кисла Г. П.

Вальков Михайло Михайлович
Виробництво полімерних матеріалів фрикційного призначення
Керівник: Старший викладач Руденький С.О.

Дем’яненко Ганна Володимирівна

Зубач Вадим Миколайович
Вплив режимів відпалу на процес допресовки матеріалів на основі заліза
Керівник: к.т.н. доцент МініцькийАнатолій Вячеславович

Караїмчук Євгенія Сергіївна
Вплив режимів поверхнево термічної обробки на структуроутворення порошкових матеріалів системи Fe-C
Керівник: доцент,кандитат технічних наук Мініцький Анатолій В`ячеславович

Курінний Ігор Юрійович

Мирончук Анастасія Михайлівна
Вплив методу компактування на структуру та властивості копозиційного квазікристалічного сплаву Al94Fe3Cr3
керівник: д.т.н., професор Юркова Олександра Іванівна

Осіпов Антон Євгенійович
Отримання та властивості зносостійкого композиційного матеріалу на основі CrB2-FeCr
Карасевська О.П.

Пінчук Микита Олександрович
Вплив умов отримання елінварних сплавів на основі нікелю на їх експлуатаційні властивості
керівник: Романенко Юрій Миколайович

Полішко Ігор Олександрович
Структура та властивості композиту 10Sc1CeSZ-3,5YSZ для застосування в керамічних паливних комірках
Керівник: проф., д.ф.-м.н, Васильєв Олександр Дмитрович

Прокопенко Наталія Вікторівна
ВПЛИВ ОДНОВІСНОГО СТИСКУ ПРИ СПІКАННІ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ КАРБІДНОГО СКЕЛЕТА ТВЕРДОГО СПЛАВУ
Керівник: член-кор. НАН України,  докт. техн. наук, проф. Бондаренко В. П.

Сніцар Максим Сергійович

Струбчевська Олена Сергіївна
Одержання припікання порошкових сумішей, структура та властивості покриттів системи Ti(Zr)B2-CuZr
Керівник: асистент Сисоєв М.О.

Сухарчук Дмитро Олександрович
Формування структури та властивостей композиту Ті-ТіВ-ТіС під дією механічних коливань в процесі СВС
Керівник: асистент Биба Є.Г.

Черненко Олег Володимирович
Структура та властивості деформованого волочінням титанового сплаву ВТ-22
Керівник: к.ф.-м.н.Карасевська О.П.

Search