IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Опис дисциплін (Магістр) кафедри ЛВЧКМ

Структурно-логічна схема дисциплін та розподіл модулів (дисциплін) за семестрами 2014-2015 н.р. - (PDF)

Напрям підготовки (код і назва): 6.050402 - Ливарне виробництво
Спеціальність: (код і назва)     8.05040201  Ливарне виробництво
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Випускова кафедра: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів

Факультет: інженерно-фізичний
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 10 місяців
Кваліфікація: інженер-дослідник

1 АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ  НАУКОВЦІВ
2 АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ  НАУКОВЦІВ (6 КУРС)
3 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
4 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
5 ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
6 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
7 ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
8 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ
9 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
10 ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА


11 ЧАВУННЕ ЛИТВО
12 СТАЛЕВЕ ЛИТВО
13 КОЛЬОРОВЕ ЛИТВО
14 ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ
15 ТЕХНОЛОГІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ
16 ТЕХНОЛОГІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ
17 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕОРІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
18 ОСНОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
19 КОНСТРУЮВАННЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ
20 СПЕЦІАЛЬНІ ТА ОСОБЛИВІ ВИДИ ЛИТВА


21 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
22 ОХОРОНА ПРАЦІ
23 САПР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
24 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЛИТТЯ
25 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЛИТТЯ
26 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
27 ПАТЕНТОЗНАВСТВО та АВТОРСЬКЕ ПРАВО
28 ТЕРМОДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ ПЛАВЛЕННЯ
29 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ
30 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА


31 ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
32 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 1
33 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 2
34  КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
35 ТЕОРІЯ І БУДОВА МЕТАЛЕВИХ І ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ
36 ТЕХНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОГО ТА ЮВЕЛІРНОГО ЛИТВА
37 ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ І ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗІВ - 1
38 ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ І ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗІВ - 2
39 ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ І ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗІВ - 3
40 ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТА ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗІВ-2.ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАВЛЕННЯ БІОСУМІСНИХ СПЛАВІВ, СУЦІЛЬНО-ВИЛИВАННІ ПРОТЕЗИ ТА ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ

41 ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТА ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗІВ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СУЦІЛЬНО ВИЛИВАНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПРОТЕЗІВ.
42 ПРОЦЕСИ ЛИТТЯ БІОСУМІСНИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Search