IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Опис дисциплін (бакалавр) кафедри ЛВЧКМ

Структурно-логічна схема дисциплін та розподіл модулів (дисциплін) за семестрами 2014-2015 н.р. - (PDF)

Напрям підготовки (код і назва): 6.050402 - Ливарне виробництво
Програма професійного прямування: (код і назва) 8.05040201 - Ливарне виробництво
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Випускова кафедра: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів

Факультет: інженерно-фізичний
Форма навчання: денна
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Кваліфікація: бакалвр металургі

1 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
3 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ_1
4 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 2 (НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ)
5 ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
6 АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
7 ФІЛОСОФІЯ
8 ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
9 ВИЩА МАТЕМАТИКА-1 ВИЩА МАТЕМАТИКА
10 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА


11 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА.(СТАТИКА. КІНЕМАТИКА)
12 ФІЗИКА
13 ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛБНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ
14 ФІЗИЧНА ХІМІЯ  ТА АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
15 ЕКОЛОГІЯ
16 ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ПЕРВИННИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
17 МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА
18 ТЕПЛОТЕХНІКА ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
19 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
20 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА


21 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ
22 ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ)
23 ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИРОБНИЦТВА
24 ТЕХНОЛОГІЯ ЛИВАРНОЇ ФОРМИ
25 ТЕХНОЛОГІЯ ЛИВАРНОЇ ФОРМИ (КУРСОВИЙ ПРОЕКТ)
26 УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ Ч.1 МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ
27 УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ.2 «ПРИВОДИ МАШИН»
28 УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ Ч.3 «ЛІНІЇ І КОМПЛЕКСИ»
29 УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ Ч.4 «КУРСОВА РОБОТА»
30 ГІДРАВЛІКА


31 ЛИВАРНА ГІДРАВЛІКА
32 МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ
33 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
34 ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З ЧАВУНУ
35 ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ ІЗ СТАЛЕЙ
36 ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ ІЗ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
37 ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ СПЕЦІАЛЬНИМИ СПОСОБАМИ ЛИТВА
38 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА БАКАЛАВРІВ
39 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА БАКАЛАВРІВ
40 ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ


41 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
42 ІНФОРМАТИКА-1
43 ІНФОРМАТИКА-3
44 ВИЩА МАТЕМАТИКА-2 ВИЩА МАТЕМАТИКА
45 ВИЩА МАТЕМАТИКА-3    ВИЩА МАТЕМАТИКА
46 ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ
47 ФІЗИКА
48 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА
49 УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА
50 ТЕОРЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА-2. ОПІР МАТЕРІАЛІВ І ДЕТАЛІ МАШИН


51 ТЕОРЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА-2. ОПІР МАТЕРІАЛІВ І ДЕТАЛІ МАШИН КП
52 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА
53 МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА
54 ТЕОРІЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
55 ФІЗИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
56 ПРОЕКТУВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ОСНАСТКИ
57 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
58 АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
59 АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ. ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
60 ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ


61 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІКА
62 ПРАВОЗНАВСТВО
63 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
64 ПРОГРАМУВАННЯ НА ПЕОМ
65 КРИСТАЛОГРАФІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ
66 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
67 СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ. КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ МЕТАЛІВ
68 ХУДОЖНЄ ТА ЮВЕЛІРНЕ ЛИТВО -1:“ІСТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА”
69 ХУДОЖНЄ ТА ЮВЕЛІРНЕ ЛИТВО -2 “ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА”
70 ХУДОЖНЄ І ЮВЕЛІРНЕ ЛИТВО-3: «МЕТАЛУРГІЯ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ»

71 ПРОТЕЗОТЕХНІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
72 ТЕХНОЛОГІЇ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. НОВІ МАТЕРІАЛИ
73 ТЕХНОЛОГІЇ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ (ПОЗАПІЧНА ОБРОБКА)
74 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ

Search