IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
Вчений-ливарник, декан ІФФ, завідувач кафедри:
Аркадій  Павлович Сьомик

 somik

 

Доктор технічних наук професор.
Заслужений працівник народної освіти України.
Декан інженерно-фізичного факультету (1988-2000 рр.).
Завідувач кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів (1991-2000 рр.).

Вчений-ливарник, визнаний фахівець у галузі ливарного виробництва, учень видатного вченого-металурга д.т.н. професора К.І. Ващенка.

В 1963 році А.П. Сьомик закінчив металургійний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” і вся його трудова діяльність пов‘язана з інститутом. Інженер, аспірант, науковий співробітник, доцент, професор, завідувач кафедри, декан факультету. Захистив кандидатську (1969 р.) і докторську (1989 р.) дисертації.

А.П.Сьомик значну увагу приділяв удосконаленню навчального процесу на факультеті. Його великій досвід як викладача і організатора використаний під час реформування вищої освіти в Україні. Аркадій Павлович був заступником голови науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з металургії.

За видатні досягнення в галузі вищої освіти в 1998 році наказом Президента України А.П. Сьомику було присвоєне почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”.

За безпосередньою участю Аркадія Павловича на кафедрі відкриті нові спеціалізації “Художнє та ювелірне литво” і “Технологія виготовлення литих стоматологічних і ортопедичних протезів”.

Вченою Радою НТУУ “КПІ” затверджено Положення про іменну стипендію імені професора Сьомика А.П. для п‘яти кращих студентів інженерно-фізичного факультету, які мають фінансуватися за рахунок благодійних внесків у благодійний “Фонд сприяння розвитку науки та освіти імені Сьомика А.П.”.

Пріоритетний напрямок наукової діяльності – розроблення екологічно чистих формувальних і стрижневих сумішей на основі технічних лігносульфонатів, ливарних формувальних сумішей багаторазового використання замість вогнетривів для утворення ливникового ходу при сифонному розливі сталі, формоутворення виливків з чавуну та сталі методами зовнішньої дії на метал і форму.

Результати наукової діяльності опубліковані в понад 200 наукових працях, їх наукова новизна підтверджена 15 авторськими свідоцтвами СРСР, 4 патентами України і Росії. Видано більш ніж 20 навчальних і методичних посібників з різних дисциплін спеціальності “Ливарне виробництво”.
Аркадія Павловича Сьомика відрізняв високий професіоналізм викладача і науковця, людяність та чуйне відношення до студентів і співробітників, порядність, активна життєва позиція, вміння знаходити вірні рішення як в науці так і в житті.

Search