IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Склад Вченої ради інженерно-фізичного факультету

Індекс

позиції

Прізвище та ініціали

Посада, науковий ступінь,

звання

1. Лобода П.І. голова вченої ради, декан ІФФ, науковий керівник кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор
2. Дудка О.І. заступник голови вченої ради, заст. декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри металознавства та термічної обробки металів, к.т.н., доцент
3. Гурія І.М. заступник голови вченої ради, заст. декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів, к.т.н., доцент
4. Юркова О.І. заст. декана з наукової роботи, професор кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії, д.т.н., професор
5. Степанов О.В. заст. декана з питань заочного навчання, доцент кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії, к.т.н., доцент
6. Чернега С.М. заст. декана з міжнародних питань, професор кафедри металознавства та термічної обробки металів, д.т.н., професор
7. Ямшинський М.М. в.о. завідувача кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів, к.т.н., доцент
8. Михаленков К.В. в.о. завідувача кафедри фізико-хімічних основ технології металів, д.т.н., проф.
9. Зауличний Я.В. завідувач кафедри металознавства та термічної обробки металів, д.т.н., професор
10.  Мазур В.І. в.о. завідувача кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії, д.т.н., професор
11. Іващенко Є.В. в.о. завідувача кафедри фізики металів, к.т.н., доцент
12. Богомол Ю.І. к.т.н., доцент
13. Бобіна М.М. к.т.н., доцент
14. Конорев С.І. старший викладач
15. Лук’яненко І.В. асистент
16. Антоневич Я.К. асистент
17. Кисла Г.П. вчений секретар,к.т.н., с.н.с.
18. Шейко О.І. голова профбюро, к.т.н., доцент
19. Роздобудько И.В. студентка гр. ФМ-21, голова профбюро
20. Поліщук Д.В. голова студентської ради ІФФ, студентка гр.ФК-41
21. Бичков В.А. Студент гр. ФЛ-51

 

НАКАЗ № 1-264 від 16 грудня 2016 р. Про затвердження складу Вченої ради інженерно-фізичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Індекс
позиції
Прізвище та ініціали
Посада, науковий ступінь,
звання
1. Лобода П.І. Голова ради, декан факультету, науковий керівник кафедри ВТМ і ПМ, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.
2. Гурія І.М. заст. голови, заст. декана, к.т.н., доцент
3. Дудка О.І. заст. голови, заст. декана, к.т.н., доцент
4. Федоров Г.Є. учений секретар, к.т.н., доцент
5. Юркова О.І. заст. декана, д.т.н., професор
6. Степанов О.В. заст. декана, к.т.н., доцент
7. Чернега С.М. заст. декана, д.т.н., професор
8. Ямшинський М.М. зав. кафедри, к.т.н., доцент
9. Зауличний Я.В. зав. кафедри, д.ф-м.н., професор
10. Михаленков К.В. зав. кафедри, д.т.н., професор
11. Мазур В.І. зав. кафедри, к.т.н., професор
12. Іващенко Є.В. зав. кафедри, к.т.н., доцент
13. Сиропоршнєв Л.М. к.т.н., доцент
14. Кочешков А.С. к.т.н., доцент
15. Фесенко М.А. к.т.н., доцент
16. Богушевський В.С. д.т.н., професор
17. Сидоренко С.І. наук. керівник кафедри фізики металів, чл.-кор. НАНУ, д.ф-м.н., професор
18. Степанчук А.М к.т.н., професор
19. Хижняк В.Г. д.т.н., професор
20. Білик І.І. к.т.н., доцент
21. Богомол Ю.І. к.т.н., доцент
22. Прилуцький М.І. старший викладач
23. Шемет В.Ж. к.т.н., доцент
24. Бобіна М.М. к.т.н., доцент
25. Доній О.М. к.т.н., доцент
26. Макогон Ю.М д.т.н., професор
27. Конорев С.І. асистент
28. Шейко О.І. голова профбюро, к.т.н., доцент
29. Лук’яненко І.В. аспірант
30. Роздобудько И.В. студентка гр. ФМ-21, голова профбюро
31. Павлюченко К.І. студент гр. ФК-31, голова студентської ради
32. Фурман Д.О. студент гр. ФС-22
33. Багі  Й. студент гр. ФЛ-32
34. Пономарьова  К.Л. студент гр. ФК-42
35. Чабан  А.С. студент гр. ФК-61с
Footwear china

Search

Latest News