IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Склад Вченої ради інженерно-фізичного факультету

НАКАЗ № 1-264 від 16 грудня 2016 р. Про затвердження складу Вченої ради інженерно-фізичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Індекс
позиції
Прізвище та ініціали
Посада, науковий ступінь,
звання
1. Лобода П.І. Голова ради, декан факультету, науковий керівник кафедри ВТМ і ПМ, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.
2. Гурія І.М. заст. голови, заст. декана, к.т.н., доцент
3. Дудка О.І. заст. голови, заст. декана, к.т.н., доцент
4. Федоров Г.Є. учений секретар, к.т.н., доцент
5. Юркова О.І. заст. декана, д.т.н., професор
6. Степанов О.В. заст. декана, к.т.н., доцент
7. Чернега С.М. заст. декана, д.т.н., професор
8. Ямшинський М.М. зав. кафедри, к.т.н., доцент
9. Зауличний Я.В. зав. кафедри, д.ф-м.н., професор
10. Михаленков К.В. зав. кафедри, д.т.н., професор
11. Мазур В.І. зав. кафедри, к.т.н., професор
12. Іващенко Є.В. зав. кафедри, к.т.н., доцент
13. Сиропоршнєв Л.М. к.т.н., доцент
14. Кочешков А.С. к.т.н., доцент
15. Фесенко М.А. к.т.н., доцент
16. Богушевський В.С. д.т.н., професор
17. Сидоренко С.І. наук. керівник кафедри фізики металів, чл.-кор. НАНУ, д.ф-м.н., професор
18. Степанчук А.М к.т.н., професор
19. Хижняк В.Г. д.т.н., професор
20. Білик І.І. к.т.н., доцент
21. Богомол Ю.І. к.т.н., доцент
22. Прилуцький М.І. старший викладач
23. Шемет В.Ж. к.т.н., доцент
24. Бобіна М.М. к.т.н., доцент
25. Доній О.М. к.т.н., доцент
26. Макогон Ю.М д.т.н., професор
27. Конорев С.І. асистент
28. Шейко О.І. голова профбюро, к.т.н., доцент
29. Лук’яненко І.В. аспірант
30. Роздобудько И.В. студентка гр. ФМ-21, голова профбюро
31. Павлюченко К.І. студент гр. ФК-31, голова студентської ради
32. Фурман Д.О. студент гр. ФС-22
33. Багі  Й. студент гр. ФЛ-32
34. Пономарьова  К.Л. студент гр. ФК-42
35. Чабан  А.С. студент гр. ФК-61с

Search