IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

План роботи ради ІФФ

Січень 2016 р.
1. Про призначення іменних (персональних) стипендій студентам-відмінникам ІФФ за результатами навчання в першому семестрі 2015/2016 навчального року.
2. Поточні справи

Лютий 2016 р
1. Про підготовку та проведення звіту декана факультету та завідувачів кафедр за роботу колективів протягом 2015 року.
2. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2015/2016 навчального року і завдання підрозділів щодо удосконалення навчального процесу на факультеті.
3. Про підсумки наукової діяльності на факультеті в 2015 році і завдання підрозділів факультету на 2016 рік.
4. Поточні справи.

Березень 2016 р.
1. Звіти голів Державних екзаменаційних комісій за результатами захисту дипломних робіт і проектів у 2016 році.
2. Про стан сайтів факультету та кафедр і завдання щодо покращання цієї роботи.
3. Завдання підрозділів і факультету щодо надання необхідної допомоги відбірковій комісії в організації і проведенні роботи з питань прийому на перший курс у 2016 році.
4. Поточні справи

Квітень 2016 р.
1. Про бюджет НТУУ «КПІ» і інженерно-фізичного факультету на 2016 рік.
2. Про підсумки екзаменаційної сесії студентів ІV курсу, атестації студентів І, ІІ, ІІІ, та V курсів і завдання підрозділів факультету щодо успішного проведення весняної екзаменаційної сесії 2015/2016 навч. року.
3. Поточні справи

Травень 2016 р.
1. Про підсумки другої атестації студентів у весняному семестрі 2015/2016 н. р. і завдання підрозділів факультету щодо успішного проведення екзаменаційної сесії.
2. Аналіз готовності підрозділів факультету до весняної сесії.
3. Обговорення проектів на виконання наукових досліджень за рахунок видатків загального фонду державного бюджету на 2016 рік.
4. Поточні справи.

Червень 2016 р.
1. Про стан і завершення підрозділами факультету роботи щодо методичного забезпечення навчального процесу в 2015/2016 навч. році.
2. Кадрові питання
3. Поточні справи

Серпень 2016 р.
1. Про попередні підсумки набору на перший курс в 2016 році та завдання кафедр щодо збереження контингенту студентів першого курсу.
2. Про основні завдання колективу факультету на підставі доповіді ректора університету академіка Згуровського М.З. на сесії професорсько-викладацького складу НТУУ «КПІ».
3. Про підготовку факультету і підрозділів до нового 2016/2017 навчального року та особливості його здійснення на високому навчальному рівні.
4. Поточні справи.

Вересень 2016 р.
1. Аналіз установочних контрольних робіт, виконаних студентами першого курсу.
2. Про попередні підсумки прийому на перший курс в 2016 році.
3. Поточні справи

Жовтень 2016 р.
1. Про остаточні підсумки набору на перший курс в 2016 році і завдання підрозділів факультету щодо покращання агітаційної роботи в 2016/2017 навч. році
2. Кадрові питання.
3. Поточні справи.

Листопад 2016 р.
1. Про підсумки першої атестації зимового семестру 2016/2017 навчального року і завдання підрозділів факультету щодо успішного проведення другої атестації та екзаменаційної сесії.
2. Поточні справи.

Грудень 2016 р.
1. Про виконання бюджету факультету в 2016 році та формування бюджету на 2017 р.
2. Про профорієнтаційну роботу підрозділів факультету в 2016 році.
3. Поточні справи.

sneakers basketball

Search

Latest News