IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Держбюджетна тема № 2851

УДК 621. 745. 55
№ держреєстрації 0109U000571
Код КВНТДІ 1.2 11.16.04
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗПЛАВІВ І СТРУКТУРИ МЕТАЛУ ВИЛИВКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
(№28511)
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: --- с., --- рис., --- табл., --- додатки, --- посилань.
Об’єкт дослідження –
Мета роботи –
Методи дослідження –
Результати НДР –
Ступінь впровадження –
Галузі застосування – Теплоенергетика, металургія, хімічна галузь тощо.
Прогнозні припущення –
 
Умови одержання звіту: за договором, 03056, м. Київ-56, просп. Перемоги, 37, науково-технічна бібліотека НТУУ „КПІ“.
adidas Yeezy kaufen yeezy

Search

Latest News