IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Держбюджетна тема № 2632

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛУ У ВИЛИВКАХ ІЗ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ХРОМУ № 2632
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 208 с., 99 рис., 37 табл., 4 додатки, 23 посилання
Об’єкт дослідження – Процес прогнозування якості розплавів на основі заліза з високим вмістом хрому та їх ливарних і механічних властивостей без вимірювань спеціальними приладами.
Мета роботи – Розроблення і відпрацювання методології прогнозування якості розплавів з високим вмістом хрому за першим хімічним аналізом, структури та властивостей металу у виливках з урахуванням їх конкретного призначення та властивостей ливарної форми.
Методи дослідження – У роботі використано сучасні методики визначення ливарних і механічних властивостей сплавів з високим вмістом хрому, їх структури та контролю параметрів технологічних процесів виплавляння. Для математичного оброблення результатів досліджень і розроблення програмного забезпечення процесів прогнозування застосовано сучасні пакети програм і персональні комп’ютери.
Результати НДР – Розроблено програмне забезпечення для розраховування шихти та визначення без вимірювань ливарних і механічних властивостей розплавів з високим вмістом хрому за результатами першого хімічного аналізу та температурами перегрівання металу в плавильному агрегаті та під час заливання форм.
Ступінь впровадження – Програмне забезпечення для розраховування шихти та визначення ливарних і механічних властивостей сплавів без вимірювань за результатами першого хімічного аналізу апробовано в лабораторних умовах і підтвердило перспективність його використання в промисловості під час виготовлення литих деталей для роботи в екстремальних умовах.
Галузі застосування – Теплоенергетика, металургія, хімічна галузь тощо.
Прогнозні припущення – Розроблена методологія прогнозування якості розплавів з високим вмістом хрому за результатами першого хімічного аналізу та структури й властивостей металу у виливках є перспективною для виробництва високоякісних литих деталей відповідального та особливо відповідального призначення.
Звіт
 
Умови одержання звіту: за договором, 03056, м. Київ-56, просп. Перемоги, 37, науково-технічна бібліотека НТУУ „КПІ“.
New Balance Mens Shoes

Search

Latest News