IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Держбюджетна тема № 2431

УДК 621. 745. 55
№ держреєстрації 0109U000571
Код КВНТДІ 1.2 11.16.04
ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ НОВІТНІХ СПЛАВІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ ЛИТТЯ
(№2431)
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 212с., 109 рис., 21 табл., 4 додатки, 39 посилань.
Об’єкт дослідження – Процеси виготовлення якісних литих деталей із спеціальних сталей різними способами лиття з використанням впливу технологічних факторів на властивості розплавів і формування структури металу у виливках.
Мета роботи – Розроблення новітніх сплавів із спеціальними властивостями на основі заліза з високими жаростійкістю, жароміцністю, корозійною стійкістю і зносостійкістю, технологічних процесів виробництва із них литих деталей різних маси, геометрії, габаритних розмірів і товщини стінок сучасними способами лиття та розширення галузей використання цих матеріалів.
Методи дослідження – У роботі використано сучасні методики визначення структури литих сплавів, контролю параметрів технологічних процесів модифікування і мікролегування та визначення ливарних і механічних властивостей.
Результати НДР – Установлено основні закономірності механізмів структуроутворення в металі процесами легування, мікролегування і модифікування жаростійких, жароміцних і зносостійких сплавів на основі заліза. Розроблено технологічні процеси виробництва якісних литих деталей різними способами лиття.
Ступінь впровадження – Розроблені процеси виготовлення виливків різними способами апробовано в лабораторних і виробничих умовах, деякі із них впроваджено у виробництво.
Галузі застосування – Теплоенергетика, металургія, хімічна галузь тощо.
Прогнозні припущення – Розроблені технологічні процеси виготовлення виливків із спеціальних сплавів на основі заліза різними способами лиття безумовно мають значну перспективу щодо виробництва високоякісних литих деталей.
Звіт
 
Умови одержання звіту: за договором, 03056, м. Київ-56, просп. Перемоги, 37, науково-технічна бібліотека НТУУ „КПІ“.
Air Max 90 Classic

Search

Latest News