IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Держбюджетна тема № 2903

ДК 621. 745. 55
№ держреєстрації 0106U002362
Код КВНТДІ 1.2 11.16.04
ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯМ МОДИФІКОВАНИХ ТА МІКРОЛЕГОВАНИХ СПЛАВІВ У ВИЛИВКАХ
№2903
Результати цієї роботи розглянуті Вченою радою ІФФ НТУУ „КПІ“, протокол від 2008. 11.24, №11/08
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 254с., 116 рис., 30 табл., 5 додатків, 114 джерел.
Об’єкт дослідження – Процеси модифікування і мікролегування сплавів на основі заліза та механізми управляння структуроутворенням металів у виливках.
Мета роботи – Визначення теоретичних закономірностей механізмів і кінетики кристалізації модифікованих і мікролегованих сплавів та розроблення технологічних принципів управляння структуроутворенням металів у виливках для покращання їх механічних та експлуатаційних характеристик, підвищення надійності і довговічності роботи машин і механізмів.
Методи дослідження – у роботі використані сучасні методики визначення структури литих сплавів, контролю параметрів технологічних процесів модифікування і мікролегування та формувальних і стрижневих сумішей.
Результати НДР – Установлені основні закономірності механізмів і кінетики кристалізації модифікованих і мікролегованих сплавів різного хімічного складу. Розроблені принципи управляння процесами структуроутворення у виливках.
Ступінь впровадження – Окремі процеси мікролегування і модифікування сплавів упроваджені у виробництво (СО „Електроремонт“ ВАТ „Донбасенерго“).
Галузі застосування – Машинобудування, теплоенергетика, металургія.
Прогнозні припущення – науково-обгрунтовані математичні моделі прогнозування і управляння процесами структуроутворення в сплавах залежно від їх хімічного складу, способу лиття, типу модифікатора і мікролегувального компонента дають необмежені можливості в розробленні технологічних процесів виготовлення високоякісних литих деталей.
ЛЕГУВАННЯ, МОДИФІКУВАННЯ, МІКРОЛЕГУВАННЯ, ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ, МІКРОСТРУКТУРА, ЛИВАРНА ФОРМА, ВИЛИВОК, КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ, КРИВІ ОХОЛОДЖЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ВИСОКОЛЕГОВАНИЙ ЧАВУН, СУМІШ, СМОЛА, ГАЗОПРОНИКНІСТЬ
Звіт
 
Умови одержання звіту: за договором, 03056, м. Київ-56, просп. Перемоги, 37, науково-технічна бібліотека НТУУ „КПІ“.
New Balance Running Shoes

Search

Latest News