IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Держбюджетна тема № 2658

УДК 621.745.55
№ держреєстрації 0103U000223
Код КВНТД 1.2 11.16.04
ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЛИВКА МЕТОДАМИ КОМПОЗИЦІЙОНОГО ЛИТТЯ
№2658Ф
Рукопис закінчено 20 листопада 2005 р. Результати цієї роботи розглянуті Вченою радою ІФФ НТУУ «КПІ», протокол від 2005.11.28, № 11/05
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 195 с., 25 табл., 75 рис., 4 додатки, 60 джерел.
Об’єкт дослідження – виливки з диференційованими властивостями та технології їх виготовлення з використанням поверхневого та внутрішньоформового легування і модифікування.
Мета роботи – Розроблення наукових принципів диференціації властивостей виливка відповідно до умов роботи окремих його частин для підвищення експлуатаційної надійності і довговічності деталей машин і механізмів на підставі новітніх досягнень з подальшою реалізацією цих принципів у промисловості.
Методи дослідження – у роботі використані сучасні методики визначення властивостей сплавів та сумішей.
Результати НДР – теоретично обґрунтовані і апробовані технології виготовлення литих деталей з диференційованими властивостями методами поверхневого і внутрішньоформового легування і модифікування сплавів на основі заліза, розроблений і запатентований оригінальний спосіб виготовлення біметалевих чавунних і сталевих виливків; установлена можливість використання для виготовлення виливків з диференційованими властивостями газифікованих моделей з металевими імплантатами.
Ступінь впровадження – технології за результатами НДР успішно пройшли дослідно-виробничі випробовування.
Галузь застосування – ливарні цехи підприємств Мінпаливенерго та Мінпромполітики України.
Прогнозні припущення – розроблені технології можна використовувати для виробництва жаростійких і зносостійких литих деталей
ПОВЕРХНЕВЕ ЛЕГУВАННЯ, ВНУТРІШНЬОФОРМОВЕ МОДИФІКУВАННЯ, БІМЕТАЛЕВИЙ ВИЛИВОК, ПІНОПОЛІСТИРОЛОВА МОДЕЛЬ, ВИЛИВОК
Звіт
 
Умови одержання звіту: за договором, 03056, м.Київ-56, просп. Перемоги, 37, науково-технічна бібліотека НТУУ «КПІ».
Nike boots

Search

Latest News