IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Оголошення!

Пакети документів, що підтверджують нарахування додаткових балів студентам до стипендії (оформлені відповідно до наказу по університету №7-11 від 13.02.2017р. і Додатку 1 до цього наказу) та персональні заяви студентів необхідно здати до деканату (кім.217, Олені Олександрівні) не пізніше 16.00   22.05.2018 р.

Після закінчення вказаного терміну здачі   документи прийматися 

не будуть! 

               Деканат

 

" id="__mce_tmp">1

 

Search