IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Інформація стосовно наказів КПІ ім. Ігоря Сікорського

До відома всіх викладачів/професорів/академіків і т.д.

Нагадуємо, що на сайті document.kpi знаходять всі накази, видані по університету. Сайт є внутрішнім і зайти на нього можливо лише у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Search